MAGMATA! Hunyo 2006

TOPIKO SA KOBER

Mga Bata nga Ginabiktima sang Terorismo

Nagadamo ang apektado sang terorismo, lakip ang mga bata. Matapos bala ini?

TOPIKO SA KOBER

Maragtas nga Namansahan sang Dugo

Ano ang ginhalinan sang moderno nga terorismo?

TOPIKO SA KOBER

Paghidait sa Duta sa Katapusan!

Ang aton lamang Manunuga ang makasolbar sang aton mga problema, pareho sang terorismo. Ngaa makasalig kita nga solbaron niya ini?