Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Una Gid nga Sala?

Ano ang Una Gid nga Sala?

 Ang Pagtamod sang Biblia

Ano ang Una Gid nga Sala?

INI nga pamangkot importante gid para sa aton. Ngaa? Bangod ang pagsupak sa Dios nanday Adan kag Eva nag-apektar sa tanan nga tawo tubtob sa aton karon. Ang Biblia nagasiling: “Paagi sa isa ka tawo nagsulod ang sala sa kalibutan kag ang kamatayon paagi sa sala, kag gani ang kamatayon naglapnag sa tanan nga tawo bangod sila tanan nakasala.” (Roma 5:12) Apang ngaa ang ahaw lang nga pagkuha kag pagkaon sing bunga sang isa ka kahoy may subong sini ka makapasubo nga mga resulta?

Sang gintuga sang Dios sanday Adan kag Eva, ginbutang niya sila sa isa ka matahom nga hardin nga puno sing makaon nga mga pananom kag nagapamunga nga mga kakahuyan. Isa lamang ka kahoy ang gindumilian—“ang kahoy sang paghibalo sang maayo kag malain.” Bangod may yara sila kahilwayan sa pagdesisyon, sanday Adan kag Eva makapili kon bala tumanon ukon supakon nila ang Dios. Apang, ginpaandaman si Adan nga “sa adlaw nga magkaon ka gikan [sa kahoy sang paghibalo] mapatay ka nga totoo.”—Genesis 1:29; 2:17.

Isa ka Makatarunganon nga Pagdumili

Ining pagdumili indi mabudlay sundon; kay makakaon gihapon sanday Adan kag Eva gikan sa tanan iban pa nga mga kahoy sa hardin. (Genesis 2:16) Dugang pa, ang pagdumili wala nagakahulugan nga may malaut nga huyog ang mag-asawa kag wala man sini ginkuha ang ila respeto sa kaugalingon. Kon ang gindumilian sang Dios amo ang malaut nga mga buhat subong sang bestialidad ukon pagpatay, makasiling ang iban nga ang himpit nga mga tawo may yara sining malaut nga huyog nga dapat kontrolon. Apang, nagakaigo kag natural lamang ang magkaon.

Ang gindumilian bala nga bunga amo ang seksuwal nga relasyon, subong sang ginapatihan sang iban? Ini nga pagtamod wala ginasakdag sang Kasulatan. Una, sang ginhimo sang Dios ini nga pagdumili, isa pa lang si Adan kag maathag nga madugaydugay sia nga nagaisahanon. (Genesis 2:23) Ikaduha, ginsilingan sang Dios sanday Adan kag Eva nga ‘magmabungahon kag magbuad kag pun-on ang duta.’ (Genesis 1:28) Pat-od gid nga indi niya sila pagsuguon nga supakon ang iya kasuguan kag nian silutan sila sing kamatayon bangod gintuman nila ini! (1 Juan 4:8) Ikatlo, si Eva una nga nagkaon sang bunga sangsa kay Adan kag sang ulihi ginhatagan niya ang iya bana. (Genesis 3:6) Maathag nga ang bunga wala nagakahulugan sing seksuwal nga relasyon.

Paghimo sing Kaugalingon nga Talaksan sa Moral

Ang kahoy sang paghibalo isa gid ka literal nga kahoy. Apang, nagrepresentar ini sang kinamatarong sang Dios subong Manuggahom nga magdesisyon kon ano ang maayo kag malain para sa iya tinuga nga mga tawo. Busa, ang pagkaon gikan sa kahoy, indi lamang pagpangawat—ang pagkuha sang kon ano ang iya sang Dios—kundi isa ka makahason nga paghimo sing kaugalingon nga talaksan sa moral. Talupangda nga sang tapos niya ginbutigan si Eva paagi sa  pagsiling nga kon kaunon nila sang iya bana ang bunga, ‘indi gid sila mapatay,’ si Satanas nagpahayag: “Kay nakahibalo ang Dios nga sa adlaw nga magkaon kamo gikan sini magamuklat ang inyo mga mata kag mangin kaangay kamo sang Dios, nga nakahibalo sang maayo kag malain.”—Genesis 3:4, 5.

Apang, sang ginkaon nila ang bunga, wala matigayon nanday Adan kag Eva ang kaangay sang Dios nga paghangop tuhoy sa maayo kag malain. Ang matuod, si Eva nagsiling sa Dios: “Ang man-ug—gindaya ako sini.” (Genesis 3:13) Apang, nahibaluan gid ni Eva ang sugo sang Dios kay ginsulit pa gani niya ini sa man-ug, ang manughambal ni Satanas. (Bugna 12:9) Gani, ang iya ginhimo isa gid ka hungod nga pagsupak. (Genesis 3:1-3) Apang, si Adan wala nadaya. (1 Timoteo 2:14) Sa baylo nga mainunungon nga tumanon ang iya Manunuga, nagpamati sia sa iya asawa kag ginsunod ang iya independiente nga dalanon.—Genesis 3:6, 17.

Paagi sa pagpahayag sang ila pagkanahamulag sa Dios, nahalitan kag indi na makay-o ang kaangtanan nanday Adan kag Eva kay Jehova kag tudok nga naapektuhan sang sala ang ila lawas. Matuod, nagkabuhi pa sila sing ginatos ka tuig, apang amat-amat sila nga nagluya kag napatay “sa adlaw” sang ila pagpakasala, subong nga ang sanga nga ginatapas gikan sa isa ka kahoy amat-amat nga nagakalayong. (Genesis 5:5) Dugang pa, sa una nga tion, nabatyagan nila nga wala sila sing kalinong sa hunahuna. Narealisar nila nga hubo sila gani nagpanago sila gikan sa Dios. (Genesis 3:7, 8) Narealisar man nila nga nakasala sila, wala sing proteksion, kag nagbatyag sing kahuya. Ginatublag sila sang ila sala kag ginasukmatan sila sang ila konsiensia.

Agod tumanon ang iya ginsiling kag sundon ang iya balaan nga mga talaksan, makatarunganon nga ginpamatbatan sang Dios sanday Adan kag Eva sing kamatayon kag ginpagua sila sa hardin sang Eden. (Genesis 3:19, 23, 24) Busa, ang Paraiso, kalipay, kag kabuhi nga walay katapusan nadula, kag nagresulta ini sa sala, pag-antos kag kamatayon. Daw ano ka makapasubo nga hitabo sa rasa sang tawo! Apang, pagkatapos lang gid nga mapamatbatan niya ang mag-asawa, nagsaad ang Dios nga dulaon niya ang tanan nga halit nga tuga sang sala sang mag-asawa nga wala ginakompromiso ang iya matarong nga mga talaksan.

Katuyuan ni Jehova nga mangin posible para sa mga kaanakan nanday Adan kag Eva nga mahilway sa makamamatay nga paghugakom sang sala. Gintuman niya ini paagi kay Jesucristo. (Genesis 3:15; Mateo 20:28; Galacia 3:16) Paagi sa iya, dulaon sang Dios ang sala kag ang tanan nga epekto sini kag himuon ang duta nga isa ka tugob-globo nga paraiso, subong sang iya gintuyo sa ginsuguran.—Lucas 23:43; Juan 3:16.

NAGPALIBOG KA BALA?

Paano naton nahibaluan nga ang gindumilian nga bunga indi amo ang seksuwal nga relasyon?—Genesis 1:28.

Ano ang kahulugan sang pagkaon sang ginadumilian nga bunga?Genesis 3:4, 5.

Anong kahimusan ang ginhimo sang Dios agod dulaon ang mga epekto sang sala?—Mateo 20:28.

[Blurb sa pahina 29]

Ang gindumilian nga bunga indi amo ang seksuwal nga relasyon

[Retrato sa pahina 28, 29]

Luyag ni Eva nga mangin kaangay sang Dios, gani sia ang nagdesisyon kon ano ang maayo kag malain