“Pagpanaksi sing Maid-id Tuhoy sa Ginharian sang Dios”

Ginabinagbinag sini nga libro ang pagsugod sang Cristianong kongregasyon sang unang siglo kag kon ngaa importante ini para sa aton subong.

Mga Mapa

Mga mapa nga nagapakita sang lugar nga ginatawag Holy Land subong kag ang ruta sang paglakbay ni apostol Pablo bilang misyonero.

Sulat Halin sa Nagadumala nga Hubon

Ngaa makasalig kita nga buligan kita sang Dios samtang nagapadayon kita sa “pagpanaksi sing maid-id” tuhoy sa Ginharian sang Dios?

KAPITULO 1

“Kadtui Ninyo ang mga Tawo . . . kag Tudlui Ninyo Sila Agod Mangin Disipulo Ko”

Gintagna ni Jesus nga ang mensahe sang Ginharian ibantala sa tanan nga pungsod. Paano ini ginahimo?

KAPITULO 2

“Mangin Saksi Ko Kamo”

Paano ginhanda ni Jesus ang iya mga apostoles para manguna sa pagbantala nga hilikuton?

KAPITULO 3

“Napuno . . . sing Balaan nga Espiritu”

Ano ang papel sang balaan nga espiritu sang Dios sa pagtukod sang Cristianong kongregasyon?

KAPITULO 4

“Ordinaryo Lang Sila nga mga Tawo kag Indi Edukado”

Nagpakaisog ang mga apostoles, kag ginpakamaayo sila ni Jehova.

KAPITULO 5

“Dapat Namon Tumanon ang Dios Subong Manuggahom”

Ang panindugan sang mga apostoles nangin sulundan sang tanan nga matuod nga Cristiano.

KAPITULO 6

Si Esteban—“Nahamut-an Gid sang Dios kag Puno sang Gahom”

Ano ang matun-an naton sa maisog nga pagpanaksi ni Esteban sa mataas nga korte sang mga Judiyo?

KAPITULO 7

Pagbantala sing “Maayong Balita Tuhoy kay Jesus”

Maayo gid nga halimbawa si Felipe bilang ebanghelisador.

KAPITULO 8

Ang Kongregasyon “Nangin Malinong”

Ang mapintas nga manughingabot nga si Saulo nangin mapisan nga ministro.

KAPITULO 9

“Ang Dios Wala sing Ginapasulabi”

Ginsugdan ang pagbantala sa wala matuli nga mga Gentil.

KAPITULO 10

“Ang Pulong ni Jehova Padayon nga Naglapnag”

Nakagua si Pedro sa prisuhan, kag wala mapauntat sang paghingabot ang paglapnag sang maayong balita.

KAPITULO 11

“Napuno sing Kalipay kag Balaan nga Espiritu”

Maayo nga halimbawa si Pablo sa pag-atubang sa mga tawo nga mapintas kag wala nagabaton.

KAPITULO 12

“Ginpabakod Sila ni Jehova nga Magpanaksi nga May Kaisog”

Si Pablo kag si Bernabe nagpaubos, wala nag-untat, kag nag-adjust sa sitwasyon.

KAPITULO 13

Sa Tapos ‘sang Sinuay’

Ang isyu parte sa pagtuli gindala sa nagadumala nga hubon.

KAPITULO 14

“Namat-od Kami”

Hibalua kon paano nakahimo sang importante nga desisyon ang nagadumala nga hubon parte sa pagtuli kag kon paano ini nga desisyon nagpahiusa sang mga kongregasyon.

KAPITULO 15

‘Ginapabakod ang mga Kongregasyon’

Ang mga nagalakbay nga manugtatap nagabulig sa kongregasyon nga mapalig-on ang ila pagtuo.

KAPITULO 16

“Tabok Ka Diri sa Macedonia”

Madamo ang ginpakamaayo kay ginbaton ni Pablo kag sang iya mga kaupod ang asaynment kag ginbatas sing malipayon ang mga paghingabot.

KAPITULO 17

“Nagpangatarungan Sia sa Ila Pasad sa Kasulatan”

Maid-id nga nagbantala si Pablo sa mga Judiyo sa Tesalonica kag Berea.

KAPITULO 18

‘Pangitaa ang Dios kag Makita Sia’

Paagi sa pagpangita sang topiko nga ugyunan sang iya mga tagpalamati, ano nga mga kahigayunan sa pagbantala ang nangin posible para kay Pablo?

KAPITULO 19

“Padayon Ka nga Magbantala kag Indi Ka Mag-untat”

Ano ang matun-an naton sa mga hilikuton ni Pablo sa Corinto nga makabulig sa aton nga makapanaksi sing maid-id tuhoy sa Ginharian sang Dios?

KAPITULO 20

“Naglapnag kag Nagmadinalag-on” Bisan May Pagpamatok

Hibalua kon paano nabuligan nanday Apolos kag Pablo ang madamo nga tawo nga mabatian ang maayong balita.

KAPITULO 21

“Wala Ako sing Salabton sa Dugo sang Bisan Sin-o nga Tawo”

Mapisan si Pablo sa ministeryo kag ginlaygayan niya ang mga gulang.

KAPITULO 22

“Kabay Pa nga Matuman ang Kabubut-on ni Jehova”

Determinado si Pablo nga tumanon ang kabubut-on sang Dios kag nagkadto sia sa Jerusalem.

KAPITULO 23

“Pamatii Ninyo Ako Samtang Ginapaathag Ko sa Inyo Kon Ano ang Natabo”

Ginpangapinan ni Pablo ang iya pagtuo sa atubangan sang akig nga mga grupo kag sang Sanhedrin.

KAPITULO 24

“Magpakaisog Ka!”

Nakapalagyo si Pablo sa plano nga pagpatay sa iya kag nagpangapin sang iya kaugalingon sa atubangan ni Gobernador Felix.

KAPITULO 25

“Nagaapelar Ako sa Cesar!”

Maayo gid nga halimbawa si Pablo sa pagpangapin sang maayong balita.

KAPITULO 26

“Wala sing Isa sa Inyo nga Madula”

Naguba ang barko nga ginsakyan ni Pablo. Ginpakita niya ang iya mabakod nga pagtuo kag pagpalangga sa mga tawo.

KAPITULO 27

“Pagpanaksi sing Maid-id”

Nagpadayon sa pagbantala si Pablo bisan pa napriso sia sa Roma.

KAPITULO 28

“Tubtob sa Pinakamalayo nga Bahin sang Duta”

Ginapadayon sang mga Saksi ni Jehova ang hilikuton nga ginsugdan sang mga sumulunod ni Jesucristo sang unang siglo.

Indese sang Laragway

Listahan sang panguna nga mga laragway sa sini nga libro.