Tito 1:1-16

1  Halin kay Pablo, nga ulipon sang Dios kag apostol ni Jesucristo suno sa pagtuo sang mga pinili sang Dios kag sa sibu nga ihibalo tuhoy sa kamatuoran nga nahisuno sa diosnon nga debosyon  pasad sa paglaum nga kabuhi nga walay katapusan nga ginsaad sang Dios nga indi makabutig, sa wala pa ang malawig gid nga mga tion,  samtang sa iya gintalana nga mga tion ginpahayag niya ang iya pulong paagi sa pagbantala nga gintugyan sa akon, sa idalom sang sugo sang aton Manluluwas, ang Dios;  para kay Tito, nga isa ka matuod nga anak suno sa pagtuo nga yara sa tanan: Kabay nga may yara ikaw wala tupong nga kaayo* kag paghidait gikan sa Dios nga Amay kag kay Cristo Jesus nga aton Manluluwas.  Bangod sini ginbilin ko ikaw sa Creta, agod matadlong mo ang mga butang nga may depekto kag magtangdo sang mga gulang nga lalaki sa tagsa ka siudad, suno sa ginsugo ko sa imo;  kon may lalaki nga hilway sa panumbungon, bana sang isa ka asawa, nga may tumuluo nga mga anak nga wala ginasumbong nga mapinatuyangon ukon di-masuweto.  Kay ang isa ka manugtatap dapat nga hilway sa panumbungon subong tulugyanan sang Dios, indi puguso, indi maakigon, indi palahubog kag maoy, wala nagapanakit, indi makagod sa di-bunayag nga pagganar,  kundi maabiabihon, mahigugmaon sa maayo, maligdong sing hunahuna, matarong, mainunungon, may pagpugong sa kaugalingon,  nagapanguyapot sing malig-on sa masaligan nga pulong may kaangtanan sa iya kalantip sa pagpanudlo, agod makalaygay sia paagi sa panudlo nga makapapagros kag makasabdong sa mga nagahambal batok sa sini. 10  Kay may madamo nga di-masuweto nga mga tawo, mga palahambal sing wala pulos, kag mga nagadaya sang hunahuna, ilabi na ang mga tawo nga nagasakdag sang pagtuli. 11  Kinahanglan pakiumon ang ila baba, kay padayon nga ginapukan sini gid nga mga tawo ang bug-os nga mga panimalay paagi sa pagpanudlo sing mga butang nga indi nila dapat ipanudlo bangod sa di-bunayag nga pagganar. 12  Ang isa sa ila, nga ila manalagna, nagsiling: “Ang mga taga-Creta butigon, makatalagam kag mabangis nga mga sapat, mga hakugan nga wala nagaobra.” 13  Matuod ini nga panaksi. Bangod gid sini, padayon mo sila nga sabdungon sing matigdas, agod mangin mapagros sila sa pagtuo, 14  kag indi magtalupangod sa patupato nga mga sugilanon sang mga Judiyo kag sa mga sugo sang mga tawo nga nagapalayo sa kamatuoran. 15  Ang tanan nga butang matinlo sa mga tawo nga matinlo. Apang sa mga tawo nga nadagtaan kag wala sing pagtuo wala sing bisan ano nga matinlo, kundi ang ila hunahuna kag ang ila konsiensia nadagtaan. 16  Ginapahayag nila sing dayag nga nakilala nila ang Dios, apang ginapanghiwala nila sia paagi sa ila mga buhat, bangod makangilil-ad sila kag di-matinumanon kag wala ginakahamut-an para sa bisan ano nga sahi sang maayong buhat.

Footnote

Tit 1:4 * Tan-awa ang nota sa Ju 1:14.