עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

מיהו או מהו דבר אלוהים?‏

מיהו או מהו דבר אלוהים?‏

תשובת המקרא

הביטוי ”דבר אלוהים” מתייחס לרוב למסר או לקובץ מסרים מטעם אלוהים (‏לוקס י”א:28‏). בכמה מקרים, נעשה שימוש בביטויים ”דבר אלוהים” או ”הדבר” כתואר (‏ההתגלות י”ט:13;‏ יוחנן א’:14‏).‏

מסר מטעם אלוהים. הנביאים ציינו לעיתים קרובות שהמסרים שהם הכריזו היו דברו של אלוהים. לדוגמה, ירמיהו פתח את נבואותיו במילים ”ויהי דבר יהוה אליי” (‏ירמיהו א’:4,‏ 11,‏ 13; ב’:1‏). לפני שאמר לשאול שאלוהים בחר בו למלך, ציין שמואל הנביא: ”אתה עמוד כיום ואשמיעך את דבר אלוהים” (‏שמואל א’. ט’:27‏).‏

תואר. הביטוי ”הדבר” גם מופיע במקרא כתואר לישוע המשיח, הן כיצור רוחני בשמיים והן כאדם עלי אדמות. תן דעתך לכמה תימוכין למסקנה זו:‏

  • ”הדבר” חי לפני כל יתר הבריאה. ”בראשית היה הדבר. ... הוא היה בראשית עם האלוהים” (‏יוחנן א’:1, 2‏). ישוע הוא ”בכור כל בריאה. ... הוא קודם לכל יתר הדברים” (‏קולוסים א’:15-13,‏ 17‏).‏

  • ”הדבר” בא לכדור הארץ בדמות אדם. ”הדבר נהיה בשר ושכן בקרבנו” (‏יוחנן א’:14‏). המשיח ישוע ”הריק את עצמו ולבש דמות עבד והפך לבן אנוש” (‏פיליפים ב’:7-5‏).‏

  • ”הדבר” הוא בן אלוהים. לאחר שציין ש”הדבר נהיה בשר”, כמצוטט לעיל, המשיך השליח יוחנן: ”אנחנו חזינו בכבודו — כבוד שיש לבן יחיד מאת אביו” (‏יוחנן א’:14‏). יוחנן גם כתב: ”ישוע המשיח הוא בן אלוהים” (‏יוחנן א’. ד’:15‏).‏

  • ”הדבר” ניחן בתכונות אלוהיות. ”הדבר היה אלוהים”, או ”אלוהי” (‏יוחנן א’:1‏, הערת שוליים). ישוע הוא ”השתקפותו של כבוד אלוהים והבבואה המושלמת של ישותו” (‏עברים א’:2, 3‏).‏

  • ”הדבר” שולט כמלך. המקרא מציין שעל ראשו של דבר אלוהים ”עטרות רבות” (‏ההתגלות י”ט:12, 13‏). ”הדבר” גם מכונה ”מלך המלכים ואדון האדונים” (‏ההתגלות י”ט:16‏). במקום אחר גם ישוע נקרא ”מלך המלכים ואדון האדונים” (‏טימותיאוס א’. ו’:14, 15‏).‏

  • ”הדבר” משמש כדוברו של אלוהים. התואר ”הדבר” ככל הנראה מצביע על מי שאלוהים השתמש בו כדי להעביר מידע או הוראות. ישוע אמר שהוא ביצע תפקיד זה: ”האב אשר שלחני הוא שציווה עליי מה לומר ומה לדבר. ... לכן את הדברים שאני אומר, אומר אני כפי שאמר לי אותם האב” (‏יוחנן י”ב:49, 50‏).‏