עבור לתוכן

מדוע ישוע מכונה בן אלוהים?‏

מדוע ישוע מכונה בן אלוהים?‏

תשובת המקרא

המקרא מכנה פעמים רבות את ישוע ”בן אלוהים” (‏יוחנן א’:49‏). הביטוי ”בן אלוהים” מעיד שאלוהים הוא הבורא, או המקור, של החיים, כולל חייו של ישוע (‏תהלים ל”ו:10;‏ ההתגלות ד’:11‏). המקרא אינו מלמד שאלוהים הוליד ילד כפי שבני אדם מולידים ילדים.‏

המקרא מכנה גם את המלאכים ”בני האלוהים” (‏איוב א’:6‏). המקרא גם אומר שהאדם הראשון היה ”בן אלוהים” (‏לוקס ג’:38‏). למרות זאת, בגלל שישוע היה ראשית בריאתו של אלוהים והיחיד שנברא ישירות על־ידיו, הוא מתואר במקרא כבנו בכורו של אלוהים.‏

 האם ישוע חי בשמיים בטרם נולד על הארץ?‏

כן. ישוע היה יצור רוחני בשמיים בטרם נולד על הארץ כבן אנוש. ישוע עצמו אמר: ”ירדתי מן השמיים” (‏יוחנן ו’:38; ח’:23‏).‏

אלוהים ברא את ישוע לפני שברא כל דבר אחר. המקרא אומר באשר לישוע:‏

ישוע הגשים את הנבואה: ”מוצאותיו מקדם, מימי עולם” (‏מיכה ה’:1;‏ מתי ב’:4–6‏).‏

 מה עשה ישוע לפני שבא אל כדור הארץ?‏

לישוע היה מעמד מפואר בשמיים. ישוע התייחס למעמד זה כאשר הוא התפלל: ”אבי, פאר אותי... בַּכּבוד שהיה לי לצדך לפני שנוצר העולם” (‏יוחנן י”ז:5‏).‏

ישוע עזר לאביו לברוא הכול. ישוע עבד לצד אלוהים כ”אָמוֹן”, כלומר איש מלאכה מיומן (‏משלי ח’:30‏). המקרא אומר באשר לישוע: ”באמצעותו נבראו כל יתר הדברים בשמיים ובארץ” (‏קולוסים א’:16‏).‏

אלוהים נעזר בישוע כדי לברוא הכול. הבריאה כוללת את כל יתר היצורים הרוחניים ואת היקום הגשמי (‏ההתגלות ה’:11‏). במובנים מסוימים, שיתוף הפעולה בין אלוהים לישוע דומה לשיתוף פעולה בין אדריכל לבנאי. האדריכל יוצר תוכנית והבנאי מוציא אותה לפועל.‏

הוא שימש בתור ”הדבר”. כאשר ישוע מוזכר בקיומו הקדם אנושי, המקרא מכנה אותו ”הדבר”, כלומר הדובר (‏יוחנן א’:1‏). מכאן שאלוהים השתמש בבנו כדי להעביר מידע והוראות לשאר היצורים הרוחניים.‏

ככל הנראה ישוע גם שימש כדוברו של אלוהים עבור בני האדם עלי אדמות. קרוב לוודאי שישוע היה ”הדבר” שבאמצעותו דיבר אלוהים כאשר סיפק הנחיות לאדם וחוה בגן עדן (‏בראשית ב’:16, 17‏). ייתכן שישוע היה המלאך שהדריך את עם ישראל הקדום בשעה שנדדו במדבר, והקול שלו היו צריכים בני ישראל לציית (‏שמות כ”ג:20–23‏).‏ *

^ ס' 18 ‏”הדבר” אינו המלאך היחיד שדרכו אלוהים דיבר. לדוגמה, הוא השתמש במלאכים אחרים, ולא בבנו בכורו, כדי למסור את חוקיו לעם ישראל הקדום (‏מעשי השליחים ז’:53;‏ גלטים ג’:19;‏ עברים ב’:2, 3‏).‏