Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Pyhä Raamattu – Uuden maailman käännös (tutkimislaitos)

C3

Jakeet joissa nimi Jehova ei esiinny suorassa tai epäsuorassa lainauksessa

Ohessa luetellaan jakeita, joissa nimi Jehova on Raamatun kreikkalaisten kirjoitusten Uuden maailman käännöksen päätekstissä. Näissä jakeissa ei lainata suoraan eikä epäsuorasti Heprealaisten kirjoitusten eli Vanhan testamentin kohtia, joissa käytetään Tetragrammia. Joko tekstiyhteys tai kielelliset syyt antavat kuitenkin painavia perusteita palauttaa Jumalan nimi näihin jakeisiin. Näitä perusteita esitetään kunkin jakeen yhteydessä. (Ks. ” Tiivistelmä syistä, joiden perusteella Jumalan nimi on palautettu Raamatun kreikkalaisiin kirjoituksiin”.)

Otsikon ”Lisätukea” alla on sanakirjoja, hakuteoksia ja kommentaareja, jotka tukevat Jumalan nimen käyttöä tietyssä jakeessa Kreikkalaisissa kirjoituksissa eli Uudessa testamentissa tai jotka osoittavat, että jakeessa viitataan Jumalan nimeen. Vaikka jotkin näistä julkaisuista ehkä heijastavat epäraamatullista kolminaisuusoppia, ne kuitenkin puoltavat Jumalan nimen käyttöä joissain jakeissa.

Ratkaisua tukevat myös monet erikieliset raamatunkäännökset, joissa käytetään päätekstissä muun muassa vastineita Jehova, Jahve, יהוה (JHWH eli Tetragrammi), HERRA ja ADONAI (versaalilla ja kapiteelilla kirjoitettuna sen ilmaisemiseksi, että sana korvaa Jumalan nimen) tai osoitetaan esimerkiksi alaviitteissä ja reunahuomautuksissa, että jakeessa viitataan Jehova Jumalaan. Otsikon ”Ratkaisua tukevia lähteitä” alla luetellaan näitä raamatunkäännöksiä, joissa Jumalan nimi on palautettu tiettyihin jakeisiin tai joissa osoitetaan, että jakeessa viitataan Jehova Jumalaan. Näissä käännöksissä ei aina ole Jumalan nimeä samoissa jakeissa kuin Uuden maailman käännöksessä, mutta niissä käytetään jotain muotoa Jumalan nimestä Kreikkalaisissa kirjoituksissa. Niihin viitataan J-kirjaimella ja numerolla (J-kirjain tarkoittaa nimeä Jehova). Kaikki nämä lähdeteokset luetellaan liitteessä C4.

On kuitenkin tärkeää huomata, että Uuden maailman käännöksen raamatunkäännöskomitea ei käyttänyt näitä käännöksiä perusteena palauttaessaan Jumalan nimen Kreikkalaisiin kirjoituksiin. Sen sijaan J-viitteet osoittavat, että toiset kääntäjät ovat tehneet samanlaisia ratkaisuja käyttäessään Jumalan nimeä Uuden testamentin käännöksissään. Liitteessä C1 esitetään lisää taustatietoja.

 TIIVISTELMÄ SYISTÄ, JOIDEN PERUSTEELLA JUMALAN NIMI ON PALAUTETTU RAAMATUN KREIKKALAISIIN KIRJOITUKSIIN

NÄKÖKOHTIA:

  • Onko nämä sanat lainattu Heprealaisten kirjoitusten jakeesta, jossa esiintyy Jumalan nimi? (Ks. liite C2.)

  • Onko jakeessa heprealainen idiomi tai ilmaus, johon normaalisti sisältyy Jumalan nimi? (Esim. ”Jehovan enkeli”, Mt 1:20.)

  • Esiintyykö Jumalan nimi Heprealaisista kirjoituksista otetun lainauksen tekstiyhteydessä? (Esim. ”Jehova oli sanonut”, Mt 1:22; 2:15.)

  • Puuttuuko kreikan sanan Kýrios (’Herra’) edestä peruskieliopin mukainen määräinen artikkeli, mikä osoittaa, että kreikkalaisessa alkutekstissä on voinut olla erisnimi? (Esim. Mr 13:20.)

  • Onko jakeessa mahdollisesti käytetty Jumalan nimeä monitulkintaisuuden välttämiseksi? (Esim. ”kaikki, mitä Jehova on tehnyt sinulle”, Mr 5:19.)