Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Tiesitkö?

Tiesitkö?

Miten temppelin hyväksi annettiin lahjoituksia Jeesuksen päivinä?

Temppelin rahastohalli sijaitsi naisten esipihassa. Kirjassa The Temple—Its Ministry and Services kerrotaan: ”[Esipihaa] reunusti yksinkertainen pylväskäytävä, johon oli sijoitettu seinää vasten kolmetoista rahalipasta eli ’torvea’ lahjoituksia varten.”

Lippaita sanottiin ”torviksi”, koska ne olivat ylhäältä kapeita ja alhaalta leveitä. Jokaiseen lippaaseen oli merkitty, mihin nimenomaiseen tarkoitukseen siihen pudotetut lahjoitukset käytettäisiin. Jeesus oli naisten esipihassa, kun hän näki monien ihmisten, myös erään köyhän lesken, antavan lahjoituksia (Luukas 21:1, 2).

Temppeliveron maksamiseen oli varattu kaksi lipasta: yksi kuluvan vuoden ja toinen edellisen vuoden veron maksuun. Lippaisiin 3–7 kerättiin kuhunkin erikseen varoja turturikyyhkyjä, kyyhkysiä, puuta, suitsuketta ja kultaisia astioita varten, sen mukaan kuin niille oli määrätty hinta. Jos joku oli varannut uhria varten rahaa enemmän kuin olisi tarvinnut, hän pudotti ylimääräisen rahan johonkin jäljellä olevista lippaista. Lipas 8 oli tarkoitettu rahoille, jotka jäivät yli syntiuhreista. Lippaisiin 9–12 laitettiin rahat, jotka jäivät yli syyllisyysuhreista, uhrattavista linnuista, nasiirien uhreista ja spitaalista puhdistuneiden uhreista. Lipas 13 oli vapaaehtoisia lahjoituksia varten.

Oliko raamatunkirjoittaja Luukas tarkka historioitsija?

Luukas kirjoitti nimellään tunnetun evankeliumin sekä Apostolien teot. Omien sanojensa mukaan hän oli ”tarkoin tutkinut kaiken alusta alkaen”, mutta jotkut tutkijat ovat kyseenalaistaneet hänen historiankuvauksensa (Luukas 1:3). Miten tarkka Luukas oli?

Luukkaan mainitsemat historialliset yksityiskohdat voidaan varmentaa. Hän käyttää esimerkiksi useita melko harvinaisia Rooman viranomaisten arvonimiä. Filippin hallintoviranomaisista hän puhuu preettoreina, Tessalonikan hallitusmiehistä politarkkeina ja Efesoksen virkamiehistä asiarkkeina (Apostolien teot 16:20, Kingdom Interlinear; 17:6; 19:31, alaviitteet). Hän sanoo Herodes Antipasta tetrarkiksi eli piirihallitsijaksi ja Sergius Paulusta Kyproksen prokonsuliksi (Apostolien teot 13:1, alaviite; 13:7).

On merkittävää, että Luukas käyttää arvonimiä oikein, sillä kun roomalaisen hallintoalueen status muuttui, muuttui myös hallintoviranomaisen arvonimi. Silti ”nämä viittaukset osoittautuvat kerran toisensa jälkeen aivan oikeiksi kyseessä olevan paikan ja ajan suhteen”, toteaa raamatunoppinut Bruce Metzger. Tutkija William Ramsay kutsuu Luukasta ”mitä erinomaisimmaksi historioitsijaksi”.