Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Toivo kuolleille – ylösnousemus

Toivo kuolleille – ylösnousemus

Uskotko Raamatun lupaukseen ylösnousemuksesta? * Mahdollisuus olla jälleen yhdessä niiden läheistemme kanssa, jotka ovat kuolleet, kuulostaa kyllä suurenmoiselta, mutta onko tällainen toivo realistinen? Voimme saada vastauksen tarkastelemalla Jeesuksen Kristuksen apostolien suhtautumista ylösnousemukseen.

Apostolit uskoivat lujasti kuolleiden ylösnousemukseen ainakin kahdesta syystä. Ensinnäkin heidän toivonsa perustui siihen tosiasiaan, että Jeesus oli herätetty kuolleista. Apostolit – ja ”yhdellä kertaa yli viisisataa veljeä” – näkivät kuolleista herätetyn Jeesuksen (1. Korinttilaisille 15:6). Lisäksi Jeesuksen ylösnousemuksesta oli runsaasti muitakin todisteita ja se hyväksyttiin laajalti, kuten neljästä evankeliumista käy ilmi (Matteus 27:62–28:20; Markus 16:1–8; Luukas 24:1–53; Johannes 20:1–21:25).

Toiseksi apostolit olivat ainakin kolme kertaa nähneet omin silmin, kun Jeesus oli herättänyt jonkun kuolleista – ensin Nainissa, sitten Kapernaumissa ja lopuksi Betaniassa (Luukas 7:11–17; 8:49–56; Johannes 11:1–44). Näistä tapauksista viimeinen, jota kuvailtiin aiemmin tässä numerossa, liittyi erääseen Jeesukselle erityisen läheiseen perheeseen. Tarkastellaanpa tuota tilannetta lähemmin.

”MINÄ OLEN YLÖSNOUSEMUS”

”Veljesi tulee nousemaan ylös.” Jeesus lausui nämä sanat Martalle, jonka veli Lasarus oli ollut kuolleena neljä päivää. Martta ei aluksi ymmärtänyt Jeesuksen sanojen merkitystä. ”Tiedän, että hän nousee”, vastasi Martta. Hän kuitenkin luuli sen tapahtuvan joskus tulevaisuudessa. Kuvittele hänen hämmästystään, kun hän kuuli Jeesuksen sanat ”minä olen ylösnousemus ja elämä” ja näki Jeesuksen herättävän hänen veljensä kuolleista. (Johannes 11:23–25.)

Missä Lasarus oli ne neljä päivää, jotka hän oli kuolleena? Lasarus ei sanonut mitään sen suuntaista, että hän olisi ollut elossa jossain muualla. Hänellä ei selvästikään ollut kuolematonta sielua, joka olisi mennyt taivaaseen. Herättäessään Lasaruksen Jeesus ei tuonut häntä väkisin takaisin maan päälle pois Jumalan läheltä taivaan autuudesta. Missä Lasarus siis oli? Hän nukkui haudassa (Saarnaaja 9:5, 10).

Muista, että Jeesus vertasi kuolemaa uneen, josta ihminen voidaan ylösnousemuksen välityksellä herättää. Hän sanoi: ” ’Ystävämme Lasarus  on vaipunut uneen, mutta minä menen sinne herättämään hänet unesta.’ Sen tähden opetuslapset sanoivat hänelle: ’Herra, jos hän on vaipunut uneen, niin hän tulee terveeksi.’ Jeesus oli kuitenkin puhunut hänen kuolemastaan. Mutta he luulivat hänen puhuneen unessa nukkumisesta. Niinpä Jeesus sanoi heille silloin suoraan: ’Lasarus on kuollut.’ ” (Johannes 11:11–14.) Herättämällä Lasaruksen kuolleista Jeesus antoi hänelle takaisin elämän ja saattoi hänet jälleen yhteen perheensä kanssa. Miten arvokkaan lahjan Jeesus antoikaan tuolle perheelle!

Ylösnousemukset, jotka Jeesus sai aikaan ollessaan maan päällä, olivat esimakua siitä, mitä hän tekee tulevaisuudessa Jumalan valtakunnan kuninkaana. * Hallitessaan maata taivaasta käsin Jeesus tuo takaisin eloon ihmiset, jotka lepäävät haudassa. Siksi hän sanoi: ”Minä olen ylösnousemus.” Ajattele, miten onnellinen olet nähdessäsi jälleen rakkaitasi. Kuvittele myös, millaista iloa kuolleista herätetyt tuntevat. (Luukas 8:56.)

Ajattele, miten onnellinen olet nähdessäsi jälleen rakkaitasi.

USKO JOHTAA IKUISEEN ELÄMÄÄN

Jeesus sanoi Martalle: ”Joka uskoo minuun, tulee elämään, vaikka hän kuoleekin; eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, tule ikinä kuolemaan.” (Johannes 11:25, 26.) Ne jotka Jeesus herättää tuhatvuotisen hallituskautensa aikana, voivat elää ikuisesti – kunhan vain todella uskovat häneen.

”Joka uskoo minuun, tulee elämään, vaikka hän kuoleekin.” (Johannes 11:25.)

Lausuttuaan nuo merkittävät sanat ylösnousemuksesta Jeesus esitti Martalle syvältä luotaavan kysymyksen: ” ’Uskotko tämän?’ – – [Martta] sanoi hänelle: ’Uskon, Herra; minä olen uskonut, että sinä olet Kristus, Jumalan Poika.’ ” (Johannes 11:26, 27.) Entä sinä, haluaisitko uskoa ylösnousemukseen yhtä lujasti kuin Martta? Ensimmäinen askel on hankkia lisää tietoa Jumalan tarkoituksesta ihmiskunnan suhteen (Johannes 17:3; 1. Timoteukselle 2:4). Tällainen tieto voi johtaa uskoon. Pyydä Jehovan todistajia näyttämään, mitä Raamattu opettaa tästä aiheesta. He keskustelevat mielellään kanssasi suurenmoisesta ylösnousemustoivosta.

^ kpl 2 Ks. kirjoitus ”Kuolema ei ole kaiken loppu!” tämän lehden sivulta 6.

^ kpl 9 Lisää tietoa Raamatun lupaamasta tulevasta ylösnousemuksesta on kirjan Mitä Raamattu todella opettaa? luvussa 7; julk. Jehovan todistajat.