Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Pysymme ”tilapäisasukkaina” maailman keskellä

Pysymme ”tilapäisasukkaina” maailman keskellä

”Kehotan teitä niin kuin muukalaisia ja tilapäisasukkaita karttamaan lihallisia haluja.” (1. PIET. 2:11)

1, 2. Keitä Pietari tarkoitti ”niillä, jotka on valittu”, ja miksi hän kutsui heitä ”tilapäisasukkaiksi”?

NOIN 30 vuotta sen jälkeen, kun Jeesus oli noussut taivaaseen, apostoli Pietari lähetti kirjeen ”tilapäisasukkaille, jotka ovat hajallaan Pontoksessa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bithyniassa, niille jotka on valittu” (1. Piet. 1:1). Pietari selvästikin tarkoitti valituilla niitä, jotka hänen tavallaan oli voideltu pyhällä hengellä ja ”synnytetty – – uudelleen elävään toivoon”, jotta he voisivat hallita Kristuksen kanssa taivaissa. (Lue 1. Pietarin kirjeen 1:3, 4.) Mutta miksi hän myöhemmin kutsui heitä ”muukalaisiksi ja tilapäisasukkaiksi”? (1. Piet. 2:11.) Entä mitä merkitystä sillä on meille tänä aikana, jolloin maailmanlaajuisesti vain yksi suunnilleen 650:stä aktiivisesta Jehovan todistajasta tunnustautuu voidelluksi eli valituksi?

2 Ensimmäisen vuosisadan voideltuja oli sopivaa kutsua ”tilapäisasukkaiksi”. Heidän ei ollut määrä pysyä maan päällä ikuisesti, ja samaa voidaan sanoa tämän ryhmän nykyään elävästä jäännöksestä. Apostoli Paavali, joka kuului voideltujen ”pieneen laumaan”, selitti: ”Meidän kansalaisuutemme on taivaissa, mistä myös hartaasti odotamme pelastajaa, Herraa Jeesusta Kristusta.” (Luuk. 12:32; Fil. 3:20.) Koska voideltujen ”kansalaisuus on taivaissa”, he jättävät kuollessaan maallisen näyttämön ja saavat tilalle jotain paljon parempaa, kuolemattoman elämän taivaassa. (Lue Filippiläiskirjeen 1:21–23.) He ovat siis kirjaimellisesti ”tilapäisasukkaita” Saatanan hallinnassa olevan maan päällä.

3. Mikä ”muita lampaita” koskeva kysymys herää?

3 Mitä sitten on sanottava ”muista lampaista”? (Joh. 10:16.) Heillä on Raamattuun perustuva varma  toivo päästä maan pysyviksi asukkaiksi. Se tulee olemaan heidän kotinaan ikuisesti. Silti heitäkin voidaan nykyään pitää eräässä mielessä tilapäisasukkaina. Miksi?

”KOKO LUOMAKUNTA – – HUOKAILEE”

4. Mitä ihmiset eivät kykene estämään?

4 Niin kauan kuin Saatanan jumalattoman järjestelmän sallitaan olla olemassa, hänen Jehovaa vastaan nostamansa kapina aiheuttaa kärsimystä kaikille ihmisille – myös kristityille. Roomalaiskirjeen 8:22:ssa todetaan: ”Me tiedämme, että koko luomakunta on yhdessä huokaillut ja ollut jatkuvassa tuskassa tähän saakka.” Vilpittömistä yrityksistään huolimatta maailman johtajat, tiedemiehet ja hyväntekijät eivät kykene estämään tätä.

5. Mitä miljoonat ihmiset ovat vuodesta 1914 lähtien tehneet ja miksi?

5 Niinpä miljoonat ihmiset ovat vuodesta 1914 lähtien päättäneet tulla Jumalan asettaman Kuninkaan, Jeesuksen Kristuksen, kuuliaisiksi alamaisiksi. He eivät halua olla osa Saatanan järjestelmää. He kieltäytyvät kannattamasta hänen maailmaansa. Sen sijaan he käyttävät elämäänsä ja resurssejaan Jumalan valtakunnan tukemiseen ja sen etujen edistämiseen (Room. 14:7, 8).

6. Missä mielessä Jehovan todistajat ovat ikään kuin muukalaisia?

6 Jehovan todistajia on yli 200 maassa ja he ovat lainkuuliaisia kansalaisia, mutta asuinpaikastaan riippumatta he ovat ikään kuin muukalaisia. He pysyvät täysin puolueettomina poliittisissa ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä. He katsovat jo nykyään olevansa Jumalan lupaaman uuden maailman kansalaisia. He iloitsevat siitä, että heidän ei tarvitse enää pitkään elää tilapäisasukkaina tässä epätäydellisessä järjestelmässä.

Emme pyri pelastamaan Saatanan maailmaa. Kannatamme Jumalan uutta maailmaa.

7. Miten Jumalan palvelijoista tulee pysyviä asukkaita, ja missä he tulevat asumaan?

7 Pian Kristus käyttää valtaansa tuhoamalla Saatanan jumalattoman järjestelmän. Hänen täydellinen hallituksensa tulee poistamaan maan päältä synnin ja murheen. Se tulee hävittämään kaikki  näkyvät ja näkymättömät jäljet kapinasta Jehovalle kuuluvaa suvereeniutta vastaan. Jumalan uskolliset palvelijat saavat mahdollisuuden tulla maanpäällisen paratiisin pysyviksi asukkaiksi. (Lue Ilmestyksen 21:1–5.) Silloin luomakunta on täydessä merkityksessä ”vapautettu turmeltuvuuden orjuudesta Jumalan lasten loistoisaan vapauteen” (Room. 8:21).

MITÄ TOSI KRISTITYILTÄ ODOTETAAN?

8, 9. Selitä, mitä Pietari tarkoitti kehottaessaan ”karttamaan lihallisia haluja”.

8 Seuraavaksi Pietari selittää, mitä kristityiltä odotetaan: ”Rakkaat, kehotan teitä niin kuin muukalaisia ja tilapäisasukkaita karttamaan lihallisia haluja, jotka juuri sotivat sielua vastaan.” (1. Piet. 2:11.) Vaikka tämä neuvo alun perin esitettiin voidelluille kristityille, se koskee myös Jeesuksen muita lampaita.

9 Jotkin halut eivät itsessään ole vääriä, mutta ne tulee tyydyttää Luojan tarkoittamalla tavalla. Tämä tekee elämästä miellyttävämpää. On normaalia haluta esimerkiksi nauttia hyvää ruokaa ja juomaa, virkistäytyä sekä viettää aikaa hyvien ystävien seurassa. Myös halu saada sukupuolista tyydytystä oman aviopuolison kanssa on luonnollinen, ja sillä on oma paikkansa (1. Kor. 7:3–5). Pietari kirjoitti kuitenkin nimenomaan sellaisista ”lihallisista haluista”, jotka ”sotivat sielua vastaan”. Jotkin raamatunkäännökset selventävät asiaa puhumalla ”lihallisista himoista” (Kirkkoraamattu 1938) tai ”syntisistä haluista” (New International Version). Meidän täytyy siis pitää aisoissa kaikki sellaiset halut, jotka ovat ristiriidassa Jehovan ilmaistun tarkoituksen kanssa ja jotka voisivat vahingoittaa hyvää suhdettamme häneen. Muussa tapauksessa olisimme vaarassa menettää sielumme eli elämämme.

10. Miten Saatana yrittää saada kristityt osaksi hänen maailmaansa?

10 Saatanan tavoitteena on saada tosi kristityt unohtamaan, että he ovat ”tilapäisasukkaita” nykyisessä järjestelmässä. Materialismi, moraalittomuus, huomattavan aseman tavoittelu, itsekeskeisyys ja kansallismielisyys ovat kaikki houkuttelevia Saatanan ansoja, jotka meidän on tunnistettava. Pysymällä päättäväisesti erossa vääristä lihallisista haluista osoitamme selvästi, ettemme tahdo olla osa hänen jumalatonta maailmaansa. Todistamme elävämme sen keskellä vain tilapäisesti. Todellinen päämäärämme, jonka eteen näemme kovasti vaivaa, on pysyvä asuinpaikka Jumalan uudessa vanhurskaassa maailmassa.

HYVÄ KÄYTÖS

11, 12. Miten vierasmaalaisiin joskus suhtaudutaan, ja mitä jotkut ajattelevat Jehovan todistajista?

11 Pietari selittää edelleen jakeessa 12, mitä kristityiltä ”tilapäisasukkailta” odotetaan: ”Säilyttäkää käytöksenne hyvänä kansakuntien keskuudessa, jotta he siinä, missä he puhuvat teitä vastaan kuin olisitte pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne johdosta, joiden silminnäkijöitä he ovat, kirkastaisivat Jumalaa hänen tarkastuspäivänään.” Ne jotka asuvat tilapäisesti vieraassa maassa, saavat joskus osakseen arvostelua. Koska he ovat erilaisia kuin ympärillään olevat ihmiset, heitä saatetaan jopa pitää pahantekijöinä. Heidän puheensa, tapansa, vaatetuksensa ja vieläpä ulkonäkönsäkin voivat saada heidät erottumaan joukosta. Mutta kun he tekevät hyviä tekoja eli käyttäytyvät hyvin, kielteiset huomautukset heidän erilaisuudestaan osoittautuvat perusteettomiksi.

12 Vastaavasti tosi kristityt ovat  joissakin suhteissa erilaisia kuin monet lähimmäisensä: He saattavat esimerkiksi puhua eri asioista ja valita erilaista viihdettä. Usein heidät tunnistetaan vaatetuksestaan ja muusta ulkoasustaan. Tällaisten eroavuuksien vuoksi jotkut vääriä tietoja saaneet ihmiset ovat suhtautuneet heihin kuin pahantekijöihin. Toiset saattavat kuitenkin antaa heille kiitosta heidän elämäntapansa johdosta.

13, 14. Millä tavoin ”viisauden todistavat vanhurskaaksi sen teot”? Kerro esimerkkejä.

13 Hyvä käytös voi tosiaan viedä pohjan aiheettomalta arvostelulta. Jeesus oli ainoa koskaan elänyt ihminen, joka pysyi täysin uskollisena Jumalalle, mutta häntäkin syytettiin väärin. Jotkut sanoivat hänen olevan ”syömäri ja viininjuoja, veronkantajien ja syntisten ystävä”. Hän kuitenkin ilmaisi viisautta hyvillä teoillaan Jumalan palveluksessa ja osoitti näin perättömiksi väitteet siitä, että hän olisi ollut väärintekijä. ”Viisauden todistavat vanhurskaaksi sen teot”, Jeesus sanoi. (Matt. 11:19.) Sama pitää paikkansa nykyään. Esimerkiksi jotkut naapurit oudoksuvat veljiä ja sisaria, jotka palvelevat Seltersissä sijaitsevassa Saksan Betelissä. Mutta paikallinen pormestari sanoi heidän puolustuksekseen: ”Siellä työskentelevillä todistajilla on oma elämäntapansa, mutta se ei millään tavoin häiritse muiden paikkakuntalaisten elämää.”

Raamatun totuus on auttanut yhdistämään tämän venäläisperheen.

14 Samansuuntainen lausunto annettiin hiljattain myös Moskovassa asuvista Jehovan todistajista. Heitä oli aiheettomasti syytetty monista väärinteoista. Sitten Strasbourgissa Ranskassa toimiva Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi kesäkuussa 2010 päätöksen, jossa sanottiin: ”Tuomioistuin toteaa, ettei [Moskovan] kajoaminen hakijoiden uskonnon- ja kokoontumisvapauteen ollut oikeutettu. Paikalliset tuomioistuimet eivät esittäneet ’merkityksellisiä ja riittäviä’ syitä sen osoittamiseksi, että hakijana toimiva yhteisö” oli syyllistynyt esimerkiksi perheiden hajottamiseen, itsemurhaan yllyttämiseen tai lääkärinhoidon kieltämiseen. Niinpä ”paikallisten tuomioistuinten langettama rangaistus oli sikäläisen lain joustamattoman soveltamisen vuoksi kohtuuttoman ankara ja epäsuhteessa siihen oikeudelliseen päämäärään, johon sillä pyrittiin”.

SOPIVA ALAMAISUUS

15. Mitä Raamatun periaatetta tosi kristityt kautta maailman noudattavat?

15 Jehovan todistajat Moskovassa ja kautta maailman noudattavat myös sitä, mitä Pietari seuraavaksi sanoi kristityille. Hän kirjoitti: ”Alistukaa Herran takia kaiken ihmisten luoman alaisuuteen: niin hyvin kuninkaan, joka on ylempi, kuin käskynhaltijoiden.” (1. Piet. 2:13, 14.) Vaikka tosi kristityt eivät ole osa jumalatonta maailmaa, he ovat valmiit alistumaan ”suhteellisissa asemissaan”  toimivien hallitusviranomaisten alaisuuteen, kuten Paavali neuvoi. (Lue Roomalaiskirjeen 13:1, 5–7.)

16, 17. a) Mikä osoittaa, ettemme vastusta vallanpitäjiä? b) Mitä jotkut viranomaiset ovat tunnustaneet?

16 Se että Jehovan todistajat elävät nykyisessä järjestelmässä ”tilapäisasukkaina”, ei merkitse mitään hiljaista kansalaisprotestia. He eivät myöskään vastusta tai ahdistele niitä, jotka tekevät poliittisissa tai yhteiskunnallisissa asioissa omat ratkaisunsa. Toisin kuin jotkin muut uskonnolliset ryhmät Jehovan todistajat varovat sekaantumasta politiikkaan. He eivät milloinkaan yritä sanella viranomaisille, miten asiat tulisi hoitaa. On mahdotonta kuvitellakaan, että he pyrkisivät horjuttamaan yleistä järjestystä tai lietsomaan kapinaa vallanpitäjiä vastaan.

17 Pietari kehotti: ”Kunnioittakaa kuningasta.” (1. Piet. 2:17.) Niinpä kristityt osoittavat asianmukaista kunnioitusta viranomaisia kohtaan tottelemalla heitä. Toisinaan viranomaiset ovat tunnustaneet, ettei Jehovan todistajia tarvitse pitää uhkana. Esimerkiksi saksalainen poliitikko Steffen Reiche, joka toimi Brandenburgin osavaltion ministerinä ja myöhemmin Saksan parlamentin jäsenenä, sanoi: ”Leireillä ja vankiloissa Jehovan todistajien käytöksessä ilmeni hyveitä, jotka vielä nykyäänkin ovat olennaisen tärkeitä demokraattisen, perustuslaillisen valtion olemassaololle, nimittäin järkähtämättömyyttä SS:n edessä ja myötätuntoa toisia vankeja kohtaan. Kun otetaan huomioon yhteiskunnassamme lisääntyvä julmuus ulkomaalaisia kohtaan ja niitä kohtaan, joilla on erilainen poliittinen tai ideologinen näkemys, nämä hyveet ovat jokaiselle maamme kansalaiselle ehdottoman välttämättömiä.”

OSOITA RAKKAUTTA

18. a) Miksi meille on luonnollista rakastaa kaikkia veljiämme ja sisariamme? b) Mitä jotkut ulkopuoliset ovat panneet merkille?

18 Apostoli Pietari kirjoitti: ”Rakastakaa koko veljesseuraa, pelätkää Jumalaa.” (1. Piet. 2:17.) Jehovan todistajat tuntevat tervettä pelkoa Jumalan epäsuosioon joutumista kohtaan, mikä osaltaan kannustaa heitä tekemään hänen tahtonsa. He palvelevat iloiten Jehovaa eri puolilla maailmaa asuvien veljiensä ja sisariensa kanssa, jotka ajattelevat heidän tavallaan. Siksi heidän on täysin luonnollista ”rakastaa koko veljesseuraa”. Tällainen veljellinen rakkaus, joka on nykyisessä itsekkäässä yhteiskunnassa harvinaista, tuntuu ulkopuolisista joskus yllättävältä. Esimerkiksi muuan amerikkalaisen matkatoimiston palveluksessa oleva opas hämmästeli sitä rakkaudellista apua, jota todistajat antoivat erääseen Saksassa vuonna 2009 pidettyyn kansainväliseen konventtiin saapuneille ulkomaisille vieraille. Tuo nainen sanoi, ettei ollut vuosien varrella oppaana toimiessaan koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Myöhemmin eräs todistaja huomautti: ”Hän puhui meistä aina hämmästelevään ja innostuneeseen sävyyn.” Oletko sinä jossakin konventissa havainnut, että todistajat ovat tehneet hyvän vaikutuksen tarkkailijoihin?

19. Mitä meidän tulisi päättää tehdä ja miksi?

19 Kaikilla edellä mainituilla ja muilla tavoilla Jehovan todistajat ilmaisevat, että he tosiaan ovat ”tilapäisasukkaita” Saatanan nykyisessä järjestelmässä. He ovat ilomielin päättäneet pysyä sellaisina. Heidän toivonsa päästä pian pysyviksi asukkaiksi Jumalan vanhurskaaseen uuteen maailmaan on luja ja varma. Odotatko sinä innokkaasti tuota aikaa?