Roomalaisille 8:1–39

8  Sen tähden niille, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, ei langeteta tuomiota.  Sen hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on nimittäin vapauttanut teidät+ synnin ja kuoleman laista.  Sen, mitä laki* ei kyennyt tekemään,+ koska se oli ihmisen epätäydellisyyden* vuoksi heikko,+ Jumala teki lähettämällä oman Poikansa+ syntisten ihmisten* kaltaisena+ ja synnin vuoksi. Näin hän langetti tuomion ihmisten synnistä,*  jotta hänen vaatimuksensa,* jotka on kirjoitettu lakiin, täyttyisivät meissä,+ jotka emme anna syntisen ihmisluonnon vaan hengen ohjata meitä.*+  Ne, joita syntinen ihmisluonto ohjaa,* kohdistavat mielensä syntiselle luonnolle ominaisiin asioihin,+ mutta ne, joita henki ohjaa, hengen asioihin.+  Mielen kohdistaminen syntiselle ihmisluonnolle ominaisiin asioihin* merkitsee kuolemaa,+ mutta mielen kohdistaminen henkeen merkitsee elämää ja rauhaa,+  koska mielen kohdistaminen syntiselle luonnolle ominaisiin asioihin* merkitsee vihollisuutta Jumalan kanssa,+ sillä syntinen luonto* ei ole alamainen Jumalan laille eikä voikaan olla.  Niinpä ne, jotka antavat syntisen ihmisluonnon* ohjata itseään, eivät voi miellyttää Jumalaa.  Te ette anna syntisen ihmisluonnon* vaan hengen ohjata teitä,+ jos Jumalan henki todella asuu teissä. Mutta jos jollakulla ei ole Kristuksen henkeä, tuo ihminen ei kuulu hänelle. 10  Mutta jos Kristus on teidän yhteydessänne,+ niin ruumis on kuollut synnin vuoksi, mutta henki antaa elämän vanhurskaaksi julistamisen vuoksi. 11  Jos nyt hänen henkensä, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti Kristuksen Jeesuksen kuolleista,+ tekee myös teidän kuolevaiset ruumiinne eläviksi+ hengellään, joka teissä asuu. 12  Niinpä siis, veljet, meillä on velvollisuuksia, mutta ei syntistä luontoa* kohtaan, niin että meidän pitäisi elää sen mukaan.+ 13  Jos nimittäin elätte syntisen luonnon* mukaan, te kuolette varmasti, mutta jos hengen avulla teette ruumiin tottumuksista kuolleita,+ te saatte elää.+ 14  Kaikki ne, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan poikia.+ 15  Te ette saaneet orjuuden henkeä, joka aiheuttaa jälleen pelkoa, vaan te saitte pojaksi ottamisen hengen, jonka avulla huudamme: ”Abba,* Isä!”+ 16  Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa,+ että olemme Jumalan lapsia.+ 17  Jos siis olemme lapsia, olemme myös perillisiä – niin, Jumalan perillisiä ja perillisiä Kristuksen kanssa+ – sillä edellytyksellä, että kärsimme yhdessä,+ jotta meidät myös yhdessä kirkastettaisiin.+ 18  En pidä nykyisiä kärsimyksiä minään verrattuna siihen kirkkauteen, joka tulee ilmi meidän kauttamme.+ 19  Luomakunta odottaa todella hartaasti Jumalan poikien ilmi tulemista.+ 20  Luomakuntahan alistettiin turhuuteen+ – ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen alisti – samalla kun sille annettiin se toivo, 21  että myös itse luomakunta vapautetaan+ turmeltuvuuden orjuudesta ja se pääsee Jumalan lasten loistavaan vapauteen. 22  Mehän tiedämme, että koko luomakunta on yhdessä huokaillut ja kärsinyt jatkuvasti tuskaa tähän asti. 23  Lisäksi me itsekin, jotka olemme saaneet ensisadon,* nimittäin hengen, niin, me itse huokaamme sisimmässämme,+ samalla kun hartaasti odotamme pojaksi ottamista,+ vapautusta ruumiistamme lunnaiden perusteella. 24  Meidät pelastettiin tässä toivossa, mutta toivo, jonka näkee toteutuneen, ei ole toivo, sillä toivooko kukaan sellaista, minkä näkee? 25  Mutta jos toivomme+ sellaista, mitä emme näe,+ odotamme sitä innokkaina ja kestävinä.+ 26  Samalla tavoin henki myös tulee avuksemme silloin kun olemme heikkoja.+ Kun emme tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla, henki itse puhuu meidän puolestamme huokaillessamme ilman sanoja. 27  Hän, joka tutkii sydämet,+ tietää kuitenkin, mitä henki tarkoittaa, sillä se puhuu pyhien puolesta sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. 28  Me tiedämme, että Jumala saa kaikki tekonsa toimimaan yhdessä niiden hyväksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka on kutsuttu hänen tarkoituksensa mukaan,+ 29  koska hän on määrännyt ennalta, että ne, joihin hän on ensiksi kiinnittänyt huomiota, myös muovaillaan hänen Poikansa kuvan mukaisiksi,+ jotta tämä olisi esikoinen+ monien veljien joukossa.+ 30  Lisäksi ne, jotka hän on ennalta määrännyt,+ hän on myös kutsunut,+ ja ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös julistanut vanhurskaiksi.*+ Niille, jotka hän on julistanut vanhurskaiksi, hän on myös antanut kunniaa.+ 31  Mitä siis tästä sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?+ 32  Hän ei säästänyt omaa Poikaansakaan vaan luovutti hänet meidän kaikkien puolesta,+ joten miksi hän ei hyvyydessään antaisi Poikansa lisäksi meille myös kaikkea muuta? 33  Kuka voi esittää syytteen Jumalan valittuja vastaan?+ Jumala itse julistaa heidät vanhurskaiksi.+ 34  Kuka voi tuomita heidät? Kristus Jeesus on se, joka kuoli, ja vielä enemmän: hänet herätettiin kuolleista, hän on Jumalan oikealla puolella,+ ja hän myös puhuu meidän puolestamme.+ 35  Kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta?+ Voiko ahdinko tai tuska tai vaino tai nälkä tai alastomuus tai vaara tai miekka?+ 36  On kirjoitettu: ”Sinun vuoksesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä on pidetty teuraslampaina.”+ 37  Päinvastoin, kaikesta tästä me selviydymme täysin voittoisina+ hänen välityksellään, joka on rakastanut meitä. 38  Olen vakuuttunut siitä, ettei kuolema, ei elämä, eivät enkelit, eivät hallitukset, eivät nykyiset, eivät tulevat, eivät voimat,+ 39  ei korkeus, ei syvyys eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka ilmenee Kristuksen Jeesuksen, meidän Herramme, kautta.

Alaviitteet

Ts. Mooseksen laki.
Kirjaim. ”oli lihan”.
Kirjaim. ”syntisen lihan”.
Kirjaim. ”tuomion synnistä lihassa”.
Tai ”jotta vanhurskaat vaatimukset”. Ks. sanasto, ”Vanhurskaus”.
Kirjaim. ”vaella lihan mukaan vaan hengen mukaan”.
Kirjaim. ”Ne, jotka ovat lihan mukaisia”.
Kirjaim. ”lihaan”.
Kirjaim. ”se”.
Kirjaim. ”lihaan”.
Kirjaim. ”[antavat] lihan”.
Kirjaim. ”[anna] lihan”.
Kirjaim. ”ei lihaa”.
Kirjaim. ”elätte lihan”.
’Isää’ merkitsevä heprean tai aramean sana, joka ilmaisee läheisyyttä ja kunnioitusta.
Tai ”ensihedelmän”.
Ks. sanasto, ”Vanhurskaaksi julistaminen”.

Tutkimisviitteet

Media