Δείτε τη φιλοξενία που επιφύλαξαν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά στην Ιρλανδία στους εκπροσώπους μιας ειδικής συνέλευσης το 2012.