Αυτές οι Βιβλικές ιστορίες έχουν γραφτεί σε απλή γλώσσα για να βοηθήσουν τους γονείς να διδάξουν στα παιδιά τους πολύτιμα Βιβλικά μαθήματα. Έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε οι γονείς να μπορούν να τις διαβάζουν με τα παιδιά τους.