Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 Gode råd til familier

Hvordan man tackler problemer

Hvordan man tackler problemer

Han siger: „Hvor er pigerne henne?“

Hun siger: „De er i byen for at købe nyt tøj.“

Han siger: [Irriteret og med hævet stemme] „Hvad mener du med ’købe nyt tøj’? De fik jo også nyt tøj i sidste måned!“

Hun siger: [I forsvarsposition. Føler sig såret og anklaget] „Men der er jo udsalg. Og desuden spurgte de mig først, og jeg gav dem lov.“

Han råber: [Ophidset] „Du ved jeg ikke bryder mig om at vores piger bruger penge uden at spørge mig. Hvordan kunne du træffe sådan en beslutning uden at tale med mig først?“

HVILKE problemer mener du dette ægtepar har brug for at få løst? Manden har tydeligvis problemer med at styre sit temperament. Desuden ser det ud til at de er uenige om hvor meget frihed deres børn skal have. Der er tilsyneladende en brist i kommunikationen.

Intet ægteskab er perfekt. Alle ægtepar kommer ud for problemer af en slags. Hvad enten problemerne er små eller store, er det bydende nødvendigt at manden og konen lærer at løse dem. Hvorfor?

Med tiden kan uløste problemer udgøre en barriere for kommunikationen. „Nogle stridigheder er som en slå for en tårnborg,“ siger den vise kong Salomon. (Ordsprogene 18:19) Hvordan kan man bane vej for en mere virkningsfuld kommunikation når der opstår problemer?

Hvis kommunikation er som livsblodet i et ægteskab, så kan kærlighed og respekt siges at være hjertet og lungerne. (Efeserne 5:33) Når et ægtepar skal løse problemer, vil kærlighed motivere dem begge til at overse tidligere fejl og eventuelle følelsesmæssige konflikter, og de vil koncentrere sig om det aktuelle problem. (1 Korinther 13:4, 5; 1 Peter 4:8) Ægtepar der viser hinanden respekt, bestræber sig ikke blot for at lytte til ordene, men også for at forstå meningen.

Fire skridt til løsning af problemer

Tænk over de fire råd som er anført nedenfor, og læg mærke til hvordan bibelske principper kan hjælpe jer til kærligt og respektfuldt at løse jeres problemer.

1. Afsæt tid til at drøfte problemet.

„Til alt er der en fastsat tid, . . . en tid til at tie og en tid  til at tale.“ (Prædikeren 3:1, 7) Som anskueliggjort med den indledende ordveksling kan nogle problemer fremkalde stærke følelser. Hvis det sker, vis da selvbeherskelse ved at sætte en foreløbig stopper for diskussionen — altså ved „at tie“ før sindene bringes i kog. I kan undgå at ægteskabet belastes hvis I følger det bibelske råd: „Et begyndende skænderi er som en lækage i en dæmning; så stands det før det udvikler sig til en strid.“ — Ordsprogene 17:14, New Century Version.

Men der er også „en tid til at tale“. Det er med et problem som med ukrudt; det vokser hvis man ikke gør noget ved det. Ignorér derfor ikke problemet i håb om at det løser sig selv. Hvis du vil bringe diskussionen midlertidigt til ophør, så vis din ægtefælle respekt ved at foreslå et tidspunkt i nær fremtid hvor I kan drøfte sagen. En sådan aftale kan hjælpe jer begge til at følge ånden i det bibelske råd: „Lad ikke solen gå ned mens I stadig er opbragte.“ (Efeserne 4:26) Og så må I selvfølgelig bestræbe jer for at gennemføre det I har aftalt.

PRØV DETTE: Afsæt hver uge et fast tidspunkt til at drøfte familieproblemer. Hvis I bemærker at I på nogle tider af dagen er mere tilbøjelige til at skændes — for eksempel når I lige er kommet hjem fra arbejde, eller før I har spist — så vær enige om ikke at drøfte problemer på disse tidspunkter. Vælg hellere et tidspunkt hvor I er knap så stressede.

2. Giv ærligt og respektfuldt udtryk for din mening.

„Tal sandhed hver med sin næste.“ (Efeserne 4:25) Din næste er først og fremmest din ægtefælle. Giv derfor ærligt og specifikt udtryk for dine følelser når du taler med ham eller hende. Margareta, * som har været gift i 26 år, siger: „Da jeg var nygift, forventede jeg at min mand automatisk vidste hvordan jeg havde det når der opstod et problem. Jeg indså efterhånden at mine forventninger var urealistiske. Nu forsøger jeg at give tydeligt udtryk for mine tanker og følelser.“

Husk på at målet med at drøfte et problem ikke er at vinde en kamp eller besejre en fjende, men ganske enkelt at fortælle sin ægtefælle om sine tanker. Hvis dette skal lykkes, oplys da hvad du mener problemet er, fortæl dernæst hvornår det opstår, og forklar hvordan det berører dig. Hvis det for eksempel irriterer dig at din ægtefælle roder, kan du respektfuldt sige: ’Når du kommer hjem fra arbejde og efterlader dit tøj på gulvet [altså hvornår det er et problem, og hvad problemet er], føler jeg at mit arbejde i hjemmet ikke bliver værdsat [forklar nøjagtigt hvordan du føler].’ Foreslå da taktfuldt hvordan du mener problemet kan løses.

PRØV DETTE: Før du taler med din ægtefælle, kan du få tankerne til at stå klart ved at skrive ned hvad du mener problemet er, og hvordan du kunne tænke dig at løse det.

3. Lyt og vær åben over for din ægtefælles synspunkter.

Disciplen Jakob skrev at kristne skulle være ’hurtige til at høre, langsomme til at tale, langsomme til vrede’. (Jakob 1:19) Følelsen af at ens ægtefælle ikke forstår hvordan man har det med et problem, kan være noget af det mest belastende i et ægteskab. Forvis dig derfor om at din ægtefælle ikke har det sådan. — Mattæus 7:12.

Wolfgang, der har været gift i 35 år, siger: „Når vi drøfter problemer, bliver jeg lidt anspændt, især når jeg føler at min kone ikke forstår min tankegang.“ Dianna, som har været gift i 20 år, siger: „Jeg bebrejder ofte min mand at han ikke virkelig lytter til mig når vi drøfter problemer.“ Hvordan kommer man videre i en sådan situation?

Gå ikke ud fra at du ved hvad din ægtefælle tænker og føler. „Ved overmod gives kun kamp, men hos dem der rådslår er der  visdom,“ siger Bibelen. (Ordsprogene 13:10) Vis din ægtefælle den respekt at tillade ham eller hende at give udtryk for sin mening uden at blive afbrudt. For at sikre dig at du har forstået det der blev sagt, så gentag for din ægtefælle hvad du mener han eller hun sagde, helst med andre ord og uden at være sarkastisk eller aggressiv. Giv din ægtefælle mulighed for at rette dig hvis du har misforstået noget. Hold ikke enetale. Tal og lyt på skift indtil I har sikret jer at I begge forstår hinandens tanker og følelser i sagen.

Det skal indrømmes at det kræver ydmyghed og tålmodighed at lytte opmærksomt til sin ægtefælle og at være åben over for hans eller hendes mening. Men hvis du går foran med at vise din ægtefælle ære, vil han eller hun sikkert gøre det samme. — Mattæus 7:2; Romerne 12:10.

PRØV DETTE: Når du repeterer hvad din ægtefælle har sagt, så sig det ikke med nøjagtig de samme ord. Forsøg med empati at beskrive hvordan du forstår det din ægtefælle siger og føler. — 1 Peter 3:8.

4. Bliv enige om en løsning.

„To er bedre stillet end én, eftersom de får en god løn for deres møje. For hvis en af dem falder, kan den anden rejse sin fælle op.“ (Prædikeren 4:9, 10) Man kan som regel ikke løse problemer i ægteskabet medmindre man samarbejder og støtter hinanden.

Jehova har ganske vist givet manden den opgave at være familiens overhoved. (1 Korinther 11:3; Efeserne 5:23) Men et overhoved er ikke det samme som en diktator. En klog ægtemand træffer ikke beslutninger hen over hovedet på sin kone. David, der har været gift i 20 år, siger: „Jeg forsøger at finde noget min kone og jeg er enige om, og nå frem til en beslutning vi begge kan tilslutte os.“ Tanya, som nu har været gift i syv år, siger: „Det handler ikke om hvem der har ret eller uret. Nogle gange kan man bare have forskellige meninger om hvordan et problem skal løses. Jeg er blevet klar over at man må være fleksibel og rimelig for at tingene skal lykkes.“

PRØV DETTE: Opbyg en samarbejdsvillig indstilling ved begge at skrive de mulige løsninger ned som I kan komme i tanker om. Når I er løbet tør for idéer, så gennemgå listen, og beslut jer til hvad I vil gøre. Vælg derefter et tidspunkt i nær fremtid hvor I drøfter om I har fulgt beslutningen op, og hvor godt det er gået.

Træk i samme retning

Jesus sammenlignede ægteskabet med et åg der binder mand og hustru sammen. (Mattæus 19:6) Et åg er et træktøj af træ som man på Jesu tid lagde på to dyr så de i fællesskab kunne udføre et arbejde. Hvis dyrene ikke samarbejdede, ville de have svært ved at udrette noget, og åget ville irritere. Ved at trække i samme retning kunne de trække tunge byrder eller pløje en mark.

Når mand og kone ikke samarbejder, kan også ægteskabets åg gøre ondt. Hvis de på den anden side lærer at trække i samme retning, kan de løse næsten ethvert problem og udrette meget godt. En mand ved navn Kalala, der er lykkeligt gift, opsummerer det på følgende måde: „Min kone og jeg har i 25 år løst vores problemer ved at tale åbent og ærligt om tingene, ved at sætte os i den andens sted, ved at bede om Jehovas hjælp og ved at anvende Bibelens principper.“ Kan I gøre det samme?

SPØRG DIG SELV . . .

  • Hvilket problem vil jeg gerne drøfte med min ægtefælle?

  • Hvordan kan jeg være sikker på at jeg forstår min ægtefælles inderste følelser angående problemet?

  • Hvis jeg altid insisterer på at tingene skal gøres på min måde, hvilke problemer kunne det så give?

^ par. 17 Nogle af navnene er ændret.