Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Dit valg af principper

Dit valg af principper

 Dit valg af principper

LADER du dig lede af principper, eller mener du at det er gammeldags at følge visse principper eller moralnormer? Faktisk følger vi alle nogle principper som vi mener er vigtige. Ifølge Politikens Store Nye Nudansk Ordbog kan et princip defineres som „en generel forudsætning eller overbevisning som man lægger til grund for sine holdninger og handlinger“. Principper påvirker vores afgørelser og bestemmer den kurs vi vælger at følge. * De kan sammenlignes med et kompas.

Jesus tilskyndede for eksempel sine disciple til at følge Den Gyldne Regel, der findes i Mattæus 7:12: „Alt hvad I ønsker at folk skal gøre mod jer, skal I også gøre mod dem.“ Tilhængerne af Konfutse følger principperne om li og jen, der lægger vægt på egenskaber som godhed, ydmyghed, respekt og loyalitet. Også ikkereligiøse mennesker har nogle holdninger eller retningslinjer som de følger.

HVILKE PRINCIPPER BØR VI VÆLGE?

Vi må imidlertid være opmærksomme på at principper kan være enten gode eller dårlige. Det adfærdsmønster et stigende antal mennesker har fulgt i de sidste ti år eller mere, har været præget af selviskhed, også kaldet „jeg-dyrkelse“. Selv om nogle måske ikke kender dette udtryk eller ikke mener at det kan anvendes om dem selv, forfalder de ikke desto mindre let til „jeg-dyrkelse“ hvis de ikke har andre principper eller højere normer som de følger. Hvad enten man kalder det „jeg-dyrkelse“ eller ej, er det et udtryk for selviskhed, ofte fulgt af en hensynsløs materialistisk stræben. „Vi har kun to principper,“ hævdede en tv-chef i Kina. „Det ene er at behage selvet. Det andet er at skrabe til sig.“

Jeg-dyrkelse kan have samme virkning som en magnet. Hvis en magnet kommer for tæt på et kompas, viser kompasnålen forkert. På samme måde kan jeg-dyrkelse bringe uorden i ens moralske kompas, eller normer for ret adfærd, ved at alt kommer til at dreje sig om ens egne ønsker.

Man kunne måske tro at jeg-dyrkelse er et nyt fænomen. Men det er ikke tilfældet. Det opstod allerede i Edens Have da vore første forældre forkastede de adfærdsnormer som Skaberen havde givet dem. Det ændrede deres moralske kompas. Som efterkommere af Adam og Eva må vi kæmpe mod den livsindstilling som i nyere tid er blevet kaldt „jeg-dyrkelse“. — 1 Mosebog 3:6-8, 12.

I den periode bibelprofetien kalder „de sidste dage“, og som skulle være kendetegnet af „kritiske tider som er vanskelige at klare“, ville denne indstilling  være særlig fremherskende. Mange mennesker i dag er egenkærlige. Det er derfor ikke overraskende at vi udsættes for et massivt pres for at få os til at efterligne jeg-dyrkelsens mentalitet. — 2 Timoteus 3:1-5.

Måske er du enig med Olaf, en ung mand som skrev til et af Jehovas Vidners afdelingskontorer i Europa: „Det er meget svært at bevare en høj moral, især for os unge. Bliv derfor endelig ved med at minde os om nødvendigheden af at følge Bibelens principper.“

Olaf giver her udtryk for en klog holdning. Bibelens principper kan hjælpe os — unge såvel som gamle — til at følge høje adfærdsnormer. De vil også kunne hjælpe os til at modstå jeg-dyrkelsen. Vi vil derfor anbefale dig at læse den næste artikel, som viser hvordan Bibelens principper kan gavne og hjælpe os.

[Fodnote]

^ par. 2 I denne og den følgende artikel er ordet ’princip’ brugt synonymt med adfærdsnorm, moralnorm, leveregel, retningslinje eller holdning som et menneske kan vælge at gøre til sin egen. Når det drejer sig om et eviggyldigt princip fra Bibelen, er ordet princip synonymt med grundsandhed. Se artiklen på side 30.

[Illustration på side 4]

Mange i dag tager ikke hensyn til andres behov