Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 Unge spørger:

Hvorfor så mange regler?

Hvorfor så mange regler?

„Det var utrolig irriterende at jeg skulle være hjemme til en bestemt tid! Jeg hadede at skulle hjem om aftenen før de andre.“ — Allen.

„Det er frygteligt når ens brug af mobiltelefon bliver kontrolleret. Jeg føler at jeg bliver behandlet som et barn!“ — Elizabeth.

FØLER du nogle gange at dine forældre giver dig alt for mange begrænsninger? Har du nogen sinde været fristet til at snige dig ud af huset eller at lyve over for dine forældre om hvad du foretager dig? Så har du det måske som den teenagepige der beskriver sine forældre som overbeskyttende, og som siger: ’De burde give mig noget mere frihed!’

Dine forældre eller din værge har sikkert opstillet nogle husregler for hvad du må og ikke må. Det kan være regler angående lektier, huslige pligter, hvornår du skal være hjemme om aftenen, eller din brug af telefonen, fjernsynet eller computeren. De har måske også fastlagt nogle regler for din adfærd uden for hjemmet og dit valg af venner.

Men mange unge overtræder de regler deres forældre har opstillet. I en undersøgelse sagde næsten to tredjedele af de unge der blev interviewet, at de var blevet irettesat for ikke at følge husreglerne. Overtrædelse af husregler er dermed den mest almindelige årsag til at forældre irettesætter deres børn.

De fleste unge erkender dog at man er nødt til at have visse husregler for at undgå totalt kaos. Men hvis de virkelig er så nødvendige, hvorfor er nogle af dem da så generende? Og hvis du føler at du er ved at blive ’kvalt’ af alle de regler dine forældre opstiller, hvad kan du da gøre?

’Jeg er ikke længere et barn!’

„Hvordan kan jeg få mine forældre til at forstå at jeg ikke længere er et barn, og at jeg skal have lov til at blive voksen?“ spørger en teenagepige ved navn Emily. Har du også haft det sådan? Måske er du ligesom Emily træt af at skulle følge nogle regler fordi du føler at du derved bliver behandlet som et hjælpeløst barn. Dine forældre ser nok anderledes på det. De føler uden tvivl at de må opstille nogle regler for at beskytte dig og forberede dig på at påtage dig en voksens ansvar.

 Selvom du har fået et vist mål af frihed til at gøre som du vil, synes du måske at reglerne derhjemme ikke er blevet tilpasset din alder. Det kan især være irriterende hvis du synes at dine søskende har fået en mindre streng behandling. En ung pige som hedder Marcy, siger: „Jeg er 17 år. Jeg skal være tidligt hjemme om aftenen, og jeg får stuearrest hver gang jeg gør noget forkert. Men sådan var det ikke for min bror. Da han var på min alder, skulle han ikke være hjemme til et bestemt tidspunkt, og han fik aldrig stuearrest.“ I forbindelse med sine teenageår siger Matthew om sin søster og sine kusiner, som alle var yngre end ham: „De kunne slippe af sted med alt!“

Bedre stillet uden regler?

Det er forståeligt hvis du længes efter at slippe for at være underlagt dine forældres myndighed. Men ville du virkelig være bedre stillet uden deres regler? Du kender sikkert nogle unge på din egen alder som må blive ude lige så længe de har lyst, klæde sig som de vil, og tage i byen med deres venner hvorhen og hvornår det passer dem. Måske har deres forældre simpelt hen så travlt at de ikke lægger mærke til hvad de går og laver. Under alle omstændigheder fører den form for børneopdragelse sjældent noget godt med sig. (Ordsprogene 29:15) Den mangel på kærlighed man ser i verden, skyldes for en stor del at den er fyldt med selvcentrerede mennesker, hvoraf mange er vokset op i hjem uden regler og begrænsninger. — 2 Timoteus 3:1-5.

En dag kan det være at du ser anderledes på dét at være fri for regler. Det er værd at bemærke det der kom frem i en undersøgelse der omfattede nogle unge kvinder som var vokset op i hjem med få husregler og kun lidt eller intet opsyn fra forældrenes side. Set i bakspejlet var der ingen af dem der betragtede den manglende disciplin i deres opvækst som noget positivt. De opfattede det snarere som et udtryk for deres forældres manglende omsorg eller evne til at opdrage.

I stedet for at misunde unge som får lov til gøre hvad de vil, skal du betragte de regler dine forældre opstiller, som et udtryk for deres kærlighed og omsorg. Ved at sætte rimelige grænser efterligner de Jehova Gud, som siger til sit folk: „Jeg giver dig indsigt og lærer dig den vej du skal gå. Jeg vil råde dig, med mit øje hvilende på dig.“ — Salme 32:8.

Men lige nu synes du måske ikke at alle de regler er til at holde ud. Her er nogle praktiske skridt du kan tage for at komme bedre ud af det med dine forældre.

 God kommunikation

Uanset om du gerne vil have større frihed eller blot ønsker at lære at leve med den frihed du har nu, er nøgleordet god kommunikation. ’Men jeg har prøvet at tale med mine forældre, og det fører ikke til noget!’ siger nogle måske. Hvis det også gælder dig, så spørg dig selv: ’Kunne jeg blive bedre til at kommunikere?’ Kommunikation er et vigtigt redskab som kan hjælpe dig til (1) at opnå det du gerne vil, eller til (2) bedre at forstå hvorfor du ikke må få din vilje. Hvis du ønsker de samme privilegier som de voksne, er det kun rimeligt at du opdyrker evnen til at kommunikere på en voksen måde.

Lær at styre dine følelser. Bibelen siger: „Tåben lader hele sin ånd fare frem, men den vise holder den i ro til det sidste.“ (Ordsprogene 29:11) God kommunikation består ikke i at beklage sig, det fører måske blot til at du får skældud endnu en gang! Undgå derfor at være barnlig ved at klynke, surmule eller være hysterisk. Hvor meget lyst du end har til at smække med døren eller trampe demonstrativt rundt i huset når dine forældre pålægger dig begrænsninger, vil en sådan opførsel sandsynligvis blot føre til flere regler — ikke til større frihed.

Prøv at forstå grunden til dine forældres bekymring

 

Prøv at se tingene med dine forældres øjne. Det råd har været en hjælp for Tracy, en kristen pige som bor hos sin mor. Hun siger: „Jeg spørger mig selv: ’Hvad er det mor prøver at opnå med de regler hun opstiller?’ Hun forsøger at hjælpe mig til at blive et bedre menneske.“ (Ordsprogene 3:1, 2) Forståelse for dine forældres synspunkter kan være en hjælp når du skal fortælle dem hvordan du ser på tingene. Forestil dig for eksempel at dine forældre ikke vil have at du går til en bestemt fest. I stedet for at diskutere med dem kunne du spørge: „Hvad nu hvis jeg tager en moden og pålidelig ven med?“ Dine forældre vil måske ikke altid efterkomme dine ønsker, men hvis du forstår grunden til dine forældres bekymring, vil du bedre kunne komme med forslag til en acceptabel løsning.

Styrk dine forældres tillid til dig. At gøre sig fortjent til sine forældres tillid kan sammenlignes med dét at sætte penge ind på en bankkonto. Man kan ikke hæve mere på sin konto end man har indsat. Overtræk resulterer i strafrenter, og hvis man overtrækker sin konto flere gange, risikerer man at banken lukker den. At få lov til noget man gerne vil, er som at hæve på sin konto; det bliver kun bevilget hvis man allerede har sat noget ind på den, altså vist at man er ansvarsbevidst.

Hav realistiske forventninger. Forældre har ansvar for at holde rimelig kontrol med hvad du foretager dig. Bibelen taler for eksempel om „din faders bud“ og „din moders lov“. (Ordsprogene 6:20) Men du behøver ikke at føle at husregler vil gøre livet surt for dig. Jehova lover at det i det lange løb tværtimod vil „gå dig godt“ hvis du underordner dig dine forældre. — Efeserne 6:1-3.

 

NOGET AT TÆNKE OVER

  • Hvilke regler synes du er sværest at overholde?

  • Hvilke punkter i denne artikel kan hjælpe dig til at leve med de regler dine forældre opstiller?

  • Hvordan kan du i endnu højere grad vinde dine forældres tillid?