Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Det største menneske der har levet

Det største menneske der har levet

 Det største menneske der har levet

HVEM ville du anse for at være det største menneske der har levet? Noa, som overlevede vandfloden og blev forfader til alle nulevende mennesker? (1 Mosebog 7:1, 21, 22; 9:18, 19) Nebukadnezar, en af fortidens verdensherskere og den der byggede den prægtige by som han kaldte „det store Babylon“? (Daniel 4:28-30) Måske Alexander den Store, som selv i Bibelens profetier er omtalt for sine bedrifter? (Daniel 8:5-8, 21, 22) Eller hvad med Julius Cæsar, den berømte romerske hersker?

Mindre end 45 år efter føromtalte Cæsars død blev et barn ved navn Jesus født i Betlehem. Blev han det største menneske der har levet? For omkring hundrede år siden sagde opslagsværket The Historians’ History of the World: „De historiske følger af [Jesu] virke var, selv fra et ikkereligiøst synspunkt, mere gennemgribende end nogen anden historisk persons gerninger. Med hans fødsel begynder en ny tidsalder som anerkendes af alle verdens vigtigste kulturer.“

Den dag i dag er interessen for Jesus Kristus stadig stor. For få år siden havde de kendte amerikanske nyhedsmagasiner Time, Newsweek og U.S.News and World Report forsideartikler om ham samtidig. Interessen for Jesus synes faktisk at være blevet større. „Han sætter stadig sit præg på film, musik og mode,“ skrev avisen Toronto Star i 2004. „Han er blevet en af vores berømte helte.“

Vi skal dog ikke så langt tilbage i tiden for at finde nogle som hævdede at Jesus aldrig havde eksisteret. Bruno Bauer (1809-82), en fremtrædende docent, var en af dem der kom med en sådan påstand. En af hans elever var Karl Marx. For nylig skrev Robert E. Van Voorst i sin bog Jesus Outside the New Testament: „Marx optog Bauers tanker om Jesu mytiske herkomst i sin ideologi. Og officiel sovjetisk litteratur samt andre former for kommunistisk propaganda udbredte senere denne påstand.“

I dag er der forholdsvis få som benægter at Jesus virkelig har levet. Faktisk er der almindelig enighed om at han var en virkelig og meget betydningsfuld person. En ledende artikel i avisen Wall Street Journal for december 2002 havde som overskrift: „Videnskaben kan ikke ignorere Jesus.“ Skribenten konkluderede: „Forskerne, lige undtaget de få ateister der er iblandt dem, har allerede anerkendt Jesus fra Nazaret som en historisk person.“

Men Jesus var langt mere end blot en historisk person. Nyhedsmagasinet Time siger: „Det ville være absurd at benægte at den mest indflydelsesrige skikkelse — ikke bare i disse to årtusinder, men i hele menneskehedens historie — har været Jesus fra Nazaret.“ Bladet siger videre: „Et tungtvejende argument som kan fremføres, er at ingen andens liv har haft nær så stor og vedvarende indflydelse som Jesu liv.“

Men der er nogle spørgsmål som stadig står tilbage: Hvem var han egentlig? Hvor kom han fra? Hvorfor kom han til jorden? Og hvorfor er det vigtigt at vi ved mest muligt om ham?