Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vi betragter verden

Vi betragter verden

 Vi betragter verden

„Hvert år dør næsten seks millioner børn — ét hvert femte sekund — fordi de ikke får nok at spise.“ — JAMES T. MORRIS, DIREKTØR FOR VERDENSFØDEVAREPROGRAMMET (WFP)

Det officielle antal af døde i forbindelse med orkanen Katrina, som ramte det sydlige USA i august 2005, er nu over 1300. — THE WASHINGTON POST, USA.

Jordskælvet der ramte det nordlige Pakistan og Indien i oktober 2005, kostede over 74.000 mennesker livet. — BBC NEWS, STORBRITANNIEN.

Ifølge en rapport „dør der årligt i hele verden hen ved 1,2 millioner mennesker på vejene“. — SOUTH AFRICAN MEDICAL JOURNAL, SYDAFRIKA.

Kunstskatte volder problemer

Ledere inden for den romerskkatolske kirke er i vildrede med hvordan de kan beskytte de kunstskatte fra kolonitiden som findes i Perus kirker. I løbet af de sidste seks år er 200 kirker blevet hjemsøgt af tyve. Og inden for de sidste 15 år er der alene i Cuzco blevet stjålet omkring 5000 kunstværker, hovedsagelig kostbare oliemalerier. Ingen ved nøjagtig hvor mange værker der er gået tabt i hele landet. For at undgå tyveri har nogle kirker gemt deres kunstværker, men under dårlige forhold. I ét sogn er en del af kirkens samling af oliemalerier blevet ædt op af gnavere.

Finlands arbejdsmarkedskrise

Inden for Finlands industri- og servicesektor er der alvorlig mangel på kvalificerede arbejdere med en grundlæggende faguddannelse, som for eksempel tømrere, blikkenslagere, svejsere, murere, mekanikere, maskinarbejdere og sygeplejersker. Hvorfor? Man har lagt stor vægt på højere uddannelse, forklarer avisen Helsingin Sanomat. „Det er absurd at gøre en hel generation til læger og akademikere med et naturvidenskabeligt eller humanistisk speciale,“ siger Heikki Ropponen fra forbundet for finske detailhandlere. „Faglige uddannelser burde sættes højere.“

En gunstig retsafgørelse i Frankrig

Den 1. december 2005 beordrede appeldomstolen i Paris indenrigsministeren i Frankrig til at give Jehovas Vidner adgang til politidokumenter der har været brugt til at sortliste dem som en „sekt“ i 1996. Listen var blevet udarbejdet under lukkede retsmøder, og dokumenterne blev hemmeligholdt af hensyn til ’statens og offentlighedens sikkerhed’. Domstolen fandt imidlertid at „vurderingen af den indvirkning“ Jehovas Vidners aktiviteter har haft, og som fremsattes i dokumenterne, var „af ubetydelig art“. Til trods herfor er denne liste ofte blevet brugt som forsvar for en intolerant behandling af Jehovas Vidner i Frankrig.

Den grønne mur

Overgræsning, tørke, skovrydning og overforbrug af vand forårsager støvstorme i store områder i Kina. De kinesiske myndigheder har derfor påbegyndt „det største miljøprogram verden nogen sinde har set,“ fortæller bladet New Scientist. „Under dette program, der er blevet kaldt den grønne mur, har man plantet træer i et omfang som aldrig før for at danne en barriere der kan standse støvet på dets vej.“ Der plantes også græs og buske for at stabilisere sandet jord. Programmet begyndte i 1978, og man er nu næsten nået halvvejs. Målet er at dække et landområde på 35 millioner hektar jord med træer og planter der kan tåle tørke.