Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan man opbygger et lykkeligt ægteskab

Hvordan man opbygger et lykkeligt ægteskab

 Hvordan man opbygger et lykkeligt ægteskab

„En mand . . . skal holde sig til sin hustru, og de skal blive ét kød.“ — 1 MOSEBOG 2:24.

SKABEREN, Jehova Gud, indstiftede ægteskabet som en varig ordning mellem en mand og en kvinde. Som der står i Første Mosebog 2:18, 22-24: „Jehova Gud sagde videre: ’Det er ikke godt for mennesket at være alene. Jeg vil lave ham en medhjælp, som et modstykke til ham.’ Og Jehova Gud byggede så en kvinde af ribbenet som han havde taget fra Adam, og førte hende hen til Adam. Da sagde Adam: ’Dette er endelig ben af mine ben og kød af mit kød. Hun skal kaldes Kvinde, for af manden er hun taget.’ Af den grund forlader en mand sin fader og sin moder, og han skal holde sig til sin hustru, og de skal blive ét kød.“

 Det er ikke let at opbygge et lykkeligt og varigt ægteskab, men det er muligt. Mange ægtepar har været lykkeligt gift i 50, 60 eller flere år. Hvad er hemmeligheden bag et sådant ægteskab? At ægtefællerne er uselviske og hele tiden arbejder på at få et godt ægteskab og på at „opnå sin [ægtefælles] godkendelse“. (1 Korinther 7:33, 34) Det kræver en indsats. Hvis du er villig til at investere tid og energi på det, kan du også opbygge et lykkeligt ægteskab, et ægteskab som vil bestå i lang tid.

Følg omhyggeligt ’arbejdstegningen’

En pålidelig entreprenør ville aldrig påbegynde et byggeri uden først at have rådført sig med en tegning. Vi kan heller ikke regne med at kunne opbygge et lykkeligt ægteskab uden først at have rådført os med Guds retningslinjer for ægteskabet. De findes i hans ord Bibelen. — 2 Timoteus 3:16, 17.

Ægtemænd og hustruer kan lære en hel del om ægteskabet ved at betragte Jesu forhold til sine disciple. Hvordan det? Forholdet mellem Jesus og dem der skal herske med ham i himmelen, bliver i Bibelen sammenlignet med det forhold der består mellem en mand og hans hustru. (2 Korinther 11:2) Jesus var altid loyal over for sine disciple, selv i den vanskeligste periode af sit liv. ’Han elskede dem lige til det sidste’. (Johannes 13:1) Jesus var en medfølende leder idet han altid tog sine disciples begrænsninger og svagheder i betragtning. Han krævede aldrig mere af dem end de kunne leve op til. — Johannes 16:12.

Jesus blev ved med at være mild og venlig, selv da hans nærmeste venner skuffede ham. Han bebrejdede dem aldrig, men søgte med ydmyghed og venlighed at få dem til at ændre indstilling. (Mattæus 11:28-30; Markus 14:34-38; Johannes 13:5-17) Hvis du derfor omhyggeligt sætter dig ind i hvordan Jesus nænsomt tog sig af sine disciple, og hvordan de reagerede ved at vise ham kærlighed, kan du lære noget vigtigt om hvordan man arbejder på at få et lykkeligt ægteskab. — 1 Peter 2:21.

Byg på en solid grundvold

Ægteskabet vil uvægerlig komme ud for stormlignende prøver. Dette vil afsløre hvad dit forhold til din ægtefælle bygger på. Det stærkeste fundament man kan bygge et lykkeligt ægteskab på, er en loyal forpligtelse grundlagt på kærlighed. Jesus fremhævede betydningen af denne forpligtelse da han sagde: „Ingen må skille et par som Gud har knyttet sammen.“ (Mattæus 19:6, Contemporary English Version) Udtrykket „ingen“ indbefatter også manden og hustruen, som har aflagt løfte om at forblive trofaste mod hinanden.

Nogle vil måske mene at det er en byrde at forpligte sig, at kravene og omkostningerne er for høje. I dag finder mange det mere bekvemt at undgå de ofre der hører med til at forpligte sig over for nogen.

Hvad kan hjælpe en til at leve op til sit ægteskabsløfte? Apostelen Paulus skrev: „Mændene [bør] elske deres hustruer som deres egne legemer.“ (Efeserne  5:28, 29) At være „knyttet sammen“ betyder derfor i det store og hele at man er lige så interesseret i sin ægtefælles trivsel som man er i sin egen. Er man gift, må man ændre tankegang fra „min“ til „vores“ og fra „mig“ til „vi“.

Når du forstår at afværge de storme der rettes mod dit ægteskab, vil det gøre dig vís. Og at tilegne sig visdom kan føre til lykke. „Lykkeligt er det menneske der har fundet visdom,“ siges der i Ordsprogene 3:13.

Brug ildbestandige materialer

For at et hus skal kunne bestå og være et trygt og sikkert sted, må det være solidt bygget. På samme måde må man ’bygge’ sit ægteskab på en solid grundvold, med en evig fremtid for øje. Brug holdbare materialer, af den slags der kan modstå ildprøver på din loyalitet. Tragt efter gudgiven visdom, gavmildhed, dømmekraft, gudsfrygt, inderlig kærlighed og ægte værdsættelse af Guds love og en oprigtig tro, som er værdifulde egenskaber.

Lykke og tilfredshed i ægteskabet har ikke noget af gøre med materielle ejendele eller en prestigefyldt stilling, men med hjertet og sindet. Og disse egenskaber styrkes af sandheden fra Guds ord. Bibelen opfordrer: „Lad hver enkelt til stadighed være opmærksom på hvordan han bygger.“ Denne tilskyndelse gælder også i ægteskabet. — 1 Korinther 3:10.

Når der opstår problemer

For at en bygning kan klare tidens prøve, er det nødvendigt hele tiden at holde den ved lige. Når ægtefæller regelmæssigt støtter hinanden i deres mål og viser hinanden ære og respekt, kan de bevare deres ægteskab stærkt. Selviskhed slår ikke rod, og vrede holdes under kontrol.

Indestængt vrede og frustration kan dræbe kærligheden og hengivenheden i et ægteskab. Apostelen Peter gav ægtemænd dette råd: „I mænd, bliv ved med at elske jeres hustruer og vær ikke bitre imod dem.“ (Kolossenserne 3:19) Det samme princip gælder hustruer. Når ægtefællerne forsøger at være hensynsfulde, venlige og forstående, bidrager det til deres lykke og tilfredshed. Ved at undgå at fare op og skabe konfrontationer afværges konflikter når der opstår problemer. „Vær venlige over for hinanden, inderligt medfølende, idet I frit tilgiver hinanden,“ skrev Paulus. — Efeserne 4:32.

Hvad så hvis man føler sig magtesløs, irriteret eller ikke mener at man bliver værdsat? Fortæl din ægtefælle på en ligefrem og rolig måde hvad der er grunden til at du har det sådan. Når det drejer sig om mindre ting, kan det dog være bedre at lade kærligheden dække over det. — 1 Peter 4:8.

En ægtemand som har været gift i 35 år, og hvis ægteskab har været udsat for adskillige prøver, siger at man aldrig må holde op med  at tale sammen, uanset hvor vred man er på sin ægtefælle. Han tilføjer: „Hold aldrig op med at vise kærlighed.“

Du kan opbygge et lykkeligt ægteskab!

At opbygge et lykkeligt ægteskab er ganske vist ikke let. Men når begge parter er besluttede på at gøre alt for at tage Gud med i deres ægteskab, vil det resultere i lykke og tryghed. Læg derfor nøje mærke til hvordan det går med det åndelige fællesskab i din familie; tag din forpligtelse til at bevare ægteskabet dybt alvorligt. Husk at æren for et lykkeligt ægteskab ifølge Jesu ord hverken tilkommer ægtemanden eller hustruen. Æren må primært tilskrives ægteskabets indstifter, Jehova Gud. „Hvad Gud har sammenføjet, må intet menneske adskille.“ — Mattæus 19:6, da. aut. 1948.

YDERLIGERE LÆSNING

Bogen Hemmeligheden ved et lykkeligt familieliv, udgivet af Jehovas Vidner, giver praktiske råd om hvordan man kan opbygge et lykkeligt ægteskab. Utallige ægtepar rundt op på jorden har erfaret at dens realistiske og bibelsk begrundede råd har været en hjælp til at forbedre kvaliteten af deres ægteskab. — Se side 32 i dette blad.

[Ramme på side 9]

Hvad skal der til for at opbygge et lykkeligt ægteskab?

▪ Studér regelmæssigt Guds ord sammen, og bed Gud om hjælp og vejledning til at løse problemer. — Ordsprogene 3:5, 6; Filipperne 4:6, 7; 2 Timoteus 3:16, 17.

▪ Ret ikke din seksuelle interesse mod andre end din ægtefælle. — Ordsprogene 5:15-21; Hebræerne 13:4.

▪ Tal åbent og ærligt om jeres problemer og forskelligheder på en kærlig måde. — Ordsprogene 15:22; 20:5; 25:11.

▪ Henvend dig til din ægtefælle på en venlig og hensynsfuld måde; undgå vredesudbrud, småskænderier og hårde, kritiske bemærkninger. — Ordsprogene 15:1; 20:3; 21:9; 31:26, 28; Efeserne 4:31, 32.

▪ Anvend ydmygt Bibelens råd, også selvom du ikke føler at din ægtefælle gør alt hvad han eller hun burde gøre. — Romerne 14:12; 1 Peter 3:1, 2.

▪ Arbejd hårdt på at opdyrke de gudfrygtige egenskaber der næves i Bibelen. — Galaterne 5:22, 23; Kolossenserne 3:12-14; 1 Peter 3:3-6.

[Illustrationer på side 7]

Følg de retningslinjer for ægteskabet som Gud har ladet nedskrive i Bibelen

[Illustration på side 7]

Lad uselvisk kærlighed og loyalitet danne en solid grundvold for ægteskabet

[Illustrationer på side 8]

Opdyrk gudfrygtige egenskaber som kan modstå ildprøver

[Illustrationer på side 8]

Et godt ægteskab må nødvendigvis ’vedligeholdes’