Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Er den hellige ånd en person?

Er den hellige ånd en person?

 Hvad siger Bibelen?

Er den hellige ånd en person?

HVAD er Guds hellige ånd? I Bibelens indledende ord siges der at den „var i bevægelse frem og tilbage over vandene“ eller „svævede over vandene“. (1 Mosebog 1:2; se også den danske autoriserede oversættelse). I beretningen om Jesu dåb nævnes det at Gud befandt sig i „himlene“, og at den hellige ånd ’dalede ned som en due’ over Jesus. (Mattæus 3:16, 17) Desuden omtalte Jesus den hellige ånd som en „hjælper“. — Johannes 14:16.

Disse og andre passager i Bibelen har fået nogle til at drage den slutning at den hellige ånd er en person, et åndevæsen ligesom Gud, Jesus og englene. Faktisk har nogle af de mest indflydelsesrige kirker i århundreder hævdet at den hellige ånd er en person. Men denne traditionelle lære forvirrer mange kirkemedlemmer, og nogle mener noget andet end deres religiøse ledere. Det fremgår for eksempel af en nylig undersøgelse hvor 61 procent af de adspurgte mente at Guds ånd er „et symbol på Guds tilstedeværelse eller magt, men ikke er et levende væsen“. Men hvad siger Bibelen egentlig?

Hvad Bibelen siger

Den oprigtige bibellæser kan kun komme til den slutning at den hellige ånd ikke er en person, sådan som kirkerne hævder. Tænk over følgende eksempler fra Bibelen.

1. Da Maria, Jesu moder, besøgte sin kusine Elisabet, sprang fosteret i Elisabets livmoder, og hun „blev fyldt med hellig ånd“. (Lukas 1:41) Er det fornuftigt at mene at en person kunne blive „fyldt“ med en anden person?

2. Da Johannes Døber fortalte sine disciple at Jesus var den som skulle efterfølge ham, sagde han: „Selv døber jeg jer med vand . . . ; men den der kommer efter mig er stærkere end jeg, ja jeg er ikke god nok til at tage hans sandaler af. Han vil døbe jer med hellig ånd og med ild.“ (Mattæus 3:11) Johannes kan ikke have tænkt på den hellige ånd som en person da han sagde at man kunne blive døbt med den.

3. Under et besøg hos en romersk officer og hans familie nævnte apostelen Peter at Jesus var blevet salvet af Gud „med hellig ånd og kraft“. (Apostelgerninger 10:38) Kort efter „faldt den hellige ånd på“ de tilstedeværende. Beretningen siger at mange blev forbavsede „fordi den hellige ånds frie gave også var blevet udgydt over folk fra nationerne“. (Apostelgerninger 10:44, 45) Også her udelukker ordlyden den mulighed at den hellige ånd er en person.

Adskillige steder personificerer Guds ord upersonlige begreber, såsom visdom, dømmekraft, synden, døden og den ufortjente godhed. (Ordsprogene 8:1–9:6; Romerne 5:14, 17, 21; 6:12) Jesus brugte selv det udtryk at „visdommen er retfærdiggjort af alle sine børn“, altså dens positive virkninger. (Lukas 7:35) Visdommen er selvsagt ikke en  person der har børn. Tilsvarende er den hellige ånd ikke en person blot fordi den i nogle tilfælde bliver personificeret.

Hvad er den hellige ånd?

I Bibelen beskrives Guds hellige ånd som Guds kraft i virksomhed. I en nøjagtig oversættelse af Bibelens grundtekst kaldes Guds ånd derfor „Guds virksomme kraft“. (1 Mosebog 1:2) Denne opfattelse bliver grundigt underbygget i hele Bibelen. — Mika 3:8; Lukas 1:35; Apostelgerninger 10:38.

Stik imod den fremherskende opfattelse er Gud ikke allestedsnærværende. Ifølge Bibelen bor han et „sted“ i himmelen, der her skal forstås som åndeverdenen. (1 Kongebog 8:39; 2 Krønikebog 6:39) Der omtales et sted hvor hans „trone“ står. (1 Kongebog 22:19; Esajas 6:1; Daniel 7:9; Åbenbaringen 4:1-3) Men fra sit bosted kan han ved hjælp af sin virksomme kraft nå enhver afkrog af både åndeverdenen og den fysiske verden. — Salme 139:7.

Bibelforskeren Charles L. Ives brugte i 1879 følgende velvalgte illustration af Guds evne til at anvende sin kraft fra et fast opholdssted: „For eksempel siger vi: ’Luk skodderne op så vi kan få sol ind i stuen.’ Vi mener ikke den bogstavelige, fysiske sol, men solskinnet, det som solen udstråler.“ På samme måde er det unødvendigt at Gud bevæger sig derhen hvor han vil anvende sin virksomme kraft. Han gør ganske enkelt brug af sin hellige ånd, som kan nå ud til de fjerneste steder i skaberværket. Når vi opfatter den hellige ånd som det den virkelig er — Guds vældige virksomme kraft — kan det give os tillid til at Jehova vil opfylde sine løfter.

HAR DU SPEKULERET OVER?

Lærer Bibelen at den hellige ånd er en person? — Apostelgerninger 10:44, 45.

Hvad er den hellige ånd? — 1 Mosebog 1:2.

Hvor langt kan Guds hellige ånd nå ud? — Salme 139:7.