Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Mil

Mil

Et længdemål der kun omtales én gang i De Kristne Græske Skrifters originale tekst, nemlig i Matthæus 5:41. Der er sandsynligvis tale om den romerske mil, som svarede til 1.479,5 m. I den græske tekst i Lukas 24:13, Johannes 6:19 og Johannes 11:18 angives afstanden i stadier. (Et romersk stadie = 1/8 romersk mil = 185 m) I Ny Verden-Oversættelsen er disse angivelser omregnet til kilometer. – Se Tillæg B14.