• Dyer Bay, Maine, Yr Unol Daleithiau—Defnyddio’r Beibl i ddysgu

  • Tallahassee, Fflorida, Yr Unol Daleithiau​—Yn dangos y fideo Beth Sy’n Digwydd yn Neuadd y Deyrnas?

  • Dyer Bay, Maine, Yr Unol Daleithiau—Defnyddio’r Beibl i ddysgu

  • Tallahassee, Fflorida, Yr Unol Daleithiau​—Yn dangos y fideo Beth Sy’n Digwydd yn Neuadd y Deyrnas?

GWEINIDOGAETH GYHOEDDUS

Dathliad a Gwybodaeth ar Gyfer Brodorion Cynhenid America yn Efrog Newydd

Yng ngŵyl ‘Gateway to Nations’ 2015, cafodd llawer eu plesio gan arddangosfa Tystion Jehofa oedd â detholiad o gyhoeddiadau mewn ieithoedd Brodorol America.

BYWYD BETHEL

Arddangosfa Unigryw am y Beibl

O’r cychwyn cyntaf, mae Duw wedi gwneud ei enw personol yn hysbys. Gwelwch sut mae enw Duw wedi ei gadw mewn cyfieithiadau o’r Beibl drwy’r oesoedd.

BYWYD BETHEL

Dewch i Weld Bethel yr Unol Daleithiau

Mae’r daith yn cynnwys Pencadlys Byd-eang Tystion Jehofa a swyddfa gangen yr U.D.

BYWYD BETHEL

Gwireddu ei Freuddwyd

Fe wnaeth Marcellus oresgyn nifer o broblemau er mwyn ymweld â swyddfeydd cangen yr Unol Daleithiau, a phencadlys Tystion Jehofa. A oedd hi’n werth yr ymdrech?

PROSIECTAU ADEILADU

Gwarchod Bywyd Gwyllt a’r Amgylchedd yn Warwick

Mae Tystion Jehofa wedi cychwyn adeiladu eu pencadlys byd-eang newydd yn Nhalaith Efrog Newydd. Beth maen nhw yn ei wneud i warchod y cynefin?