• Plantation Square, Ynys y Santes Helena​—Cynnig y llyfryn Newyddion Da Oddi Wrth Dduw!

Y Ffeithiau—Ynys y Santes Helena

  • 4,074—Poblogaeth
  • 117—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl
  • 3—Cynulleidfaoedd
  • 1:35—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth