• Quality Row ar Ynys Norfolk—Dysgu pobl am y Beibl

Y Ffeithiau—Ynys Norfolk

  • 1,748—Poblogaeth
  • 9—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl
  • 1—Cynulleidfaoedd
  • 1:194—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth