Y Ffeithiau—Mali

  • 19,658,000—Poblogaeth
  • 361—Tystion sy’n dysgu eraill am y Beibl
  • 7—Cynulleidfaoedd
  • 1:59,570—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth