Y Ffeithiau—Montenegro

  • 620,029—Poblogaeth
  • 274—Aelodau sy’n dysgu eraill am y Beibl
  • 5—Cynulleidfaoedd
  • 1:2,263—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth