• Castell Ynys Trakai, Lithwania​—Cynnig y llyfryn Newyddion Da Oddi Wrth Dduw! yn Lithwaneg

Y Ffeithiau—Lithwania

  • 2,794,000—Poblogaeth
  • 2,977—Tystion sy’n dysgu eraill am y Beibl
  • 46—Cynulleidfaoedd
  • 1:948—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth