Y Ffeithiau—Haiti

  • 11,263,000—Poblogaeth
  • 20,433—Tystion sy’n dysgu eraill am y Beibl
  • 276—Cynulleidfaoedd
  • 1:570—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth