Y Ffeithiau—Gweriniaeth Canolbarth Affrica

  • 4,745,000—Poblogaeth
  • 2,901—Tystion sy’n dysgu eraill am y Beibl
  • 58—Cynulleidfaoedd
  • 1:1,727—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth