Y Ffeithiau—San-Barthélemy

  • 10,000—Poblogaeth
  • 35—Tystion sy’n dysgu eraill am y Beibl
  • 1—Cynulleidfaoedd
  • 1:357—Nifer o Dystion Jehofa o’i gymharu â’r boblogaeth