Přejít k článku

Zásady ochrany soukromí

Zásady ochrany soukromí

RESPEKTOVÁNÍ VAŠEHO SOUKROMÍ

 Je pro nás velmi důležité chránit a respektovat vaše soukromí. Tyto Zásady vysvětlují princip, podle jakého budou na našich stránkách a ve všech souvisejících aplikacích poskytovaných společností Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (dále jen „Watchtower“) zpracovány jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete. Když navštívíte naše stránky, ponecháme si určité základní informace. Uvědomujeme si přitom, jak je důležité uchovávat tyto informace v bezpečí a informovat vás, co s nimi budeme dělat. Můžete se rozhodnout, že nám poskytnete informace, které se považují za osobní údaje. Pojem „osobní údaje“ v těchto Zásadách označuje informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo nebo jiné informace, pomocí kterých je možné vás identifikovat. Pojem „stránky“ označuje tyto stránky a naše přidružené stránky, jako jsou apps.jw.org, ba.jw.org, stream.jw.orgwol.jw.org.

INFORMACE O SPRÁVCI ÚDAJŮ

 Tyto webové stránky a všechny související aplikace vlastní newyorská nezisková korporace Watchtower, kterou svědkové Jehovovi používají při vykonávání své činnosti a biblickém vzdělávání. Pokud se dobrovolně rozhodnete založit si účet, přispět na naši činnost, požádat o návštěvu nebo udělat jiný úkon, při kterém musíte poskytnout svoje osobní údaje, dáváte najevo, že souhlasíte s těmito Zásadami a také s uložením vašich údajů na serverech ve Spojených státech amerických a s tím, že Watchtower a její spolupracující organizace, které svědkové Jehovovi v různých zemích používají, můžou shromáždit, zpracovat, předat a uložit vaše osobní údaje, aby mohl být uskutečněn úkon, o který jste požádali. Náboženská organizace svědků Jehovových působí po celém světě skrze různé místní právní subjekty. K subjektům, které pracují s osobními údaji, můžou patřit sbory, pobočky a další podobné spolupracující organizace svědků Jehovových.

Když poskytnete svoje osobní údaje, správce údajů se bude lišit v závislosti na tom, jaký krok na stránkách uděláte. Pokud například zašlete finanční dar právnímu subjektu v určité zemi, vaše jméno a kontakt budou poskytnuty právě tomuto subjektu, na což budete upozorněni během procesu odesílání finančního daru. Nebo pokud požádáte o návštěvu, vaše jméno a kontakt budou poskytnuty místní pobočce a sboru svědků Jehovových, aby mohly požadavek vyřídit.

Pokud má země, kde žijete, příslušné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a vy máte v tomto směru nějakou otázku, kontaktní informace pro svoji zemi najdete na stránce Ochrana osobních údajů – kontakty.

BEZPEČNOST A DŮVĚRNOST ÚDAJŮ

 Bezpečnost a důvěrnost vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Pro jejich uložení a zabezpečení používáme nejnovější metody, abychom je chránili před neoprávněným přístupem, nepatřičným použitím nebo únikem, neoprávněnou úpravou, nezákonným zničením nebo neúmyslnou ztrátou. Všichni zpracovatelé osobních údajů a jakékoli třetí strany, které do zpracování vašich osobních informací zapojíme, jsou povinní respektovat důvěrnost vašich informací. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k tomu, aby se naplnil účel, za jakým byly shromážděny, nebo abychom vyhověli příslušným zákonným požadavkům upravujícím podávání oznámení a uchovávání dokumentů.

Během přenosu vaše osobní údaje chráníme pomocí šifrovacích protokolů, například Transport Layer Security (TLS). Abychom chránili důvěrnost a bezpečnost přenesených informací, používáme počítačové systémy s omezeným oprávněním, které jsou umístěné v prostorách s fyzickými, elektronickými a procedurálními bezpečnostními opatřeními. Držíme se přísných bezpečnostních norem, abychom zabránili jakémukoli neoprávněnému přístupu.

NEZLETILÍ

 Pokud jste nezletilí podle zákonů země, ve které přistupujete na naše stránky, smíte na stránkách poskytnout svoje osobní údaje pouze se souhlasem rodiče nebo jiného zákonného zástupce. Pokud jste rodič nebo jiný zákonný zástupce a souhlasíte, aby nezletilý člověk na těchto stránkách poskytl svoje osobní údaje, dáváte najevo, že v souvislosti s používáním stránek nezletilým souhlasíte s těmito Zásadami.

TŘETÍ STRANY

 Naše webové stránky nebo související aplikace můžou někdy obsahovat odkazy na třetí strany. Například to můžou být odkazy na webové stránky nějaké třetí strany, která nám poskytuje placené služby (třeba vyplňování formulářů). To, že jste na webové stránce třetí strany, poznáte podle toho, že má jiný vzhled a že se změní adresa v adresním řádku prohlížeče. Navíc můžete prostřednictvím třetí strany dostat e-maily nebo textové zprávy na základě žádosti o informace, kterou jste skrze naše webové stránky učinili, včetně oznámení o aktivitách, o kterých jste si vyžádali informace. Když jsou třetí strany vybírány, zkoumají se jejich zásady ochrany soukromí a údajů, abychom se ujistili, že jsou na stejné úrovni jako ty naše. Jejich zásady jsou pak pravidelně ověřovány. Tyto třetí strany ale poskytují aplikace a služby, jejichž vývoj, podmínky používání, zásady ochrany soukromí a všeobecné podmínky nemůžeme ovlivnit. Používání takových aplikací a služeb na těchto webových stránkách podléhá aktuálním podmínkám používání a všeobecným podmínkám určeným třetí stranou, která je poskytuje. Nejsme informováni o aktualizacích, a tak než začnete používat služby poskytované třetí stranou, nejdřív si prosím přečtěte podmínky používání. Pokud máte ohledně zásad, kterými se řídí třetí strany, nějakou otázku, přečtěte si prosím tyto zásady na jejich webových stránkách.

Používání služby Mapy Google na těchto stránkách podléhá aktuálním zásadám ochrany osobních údajů stanoveným společností Google. Google je třetí stranou, která má vlastní aplikace, vývoj a smluvní podmínky, které nemůžeme ovlivnit. Používání služby Mapy Google na těchto webových stránkách podléhá aktuálním Dodatečným smluvním podmínkám služeb Mapy Google a Google Earth. Nejsme informováni o aktualizacích. Než tedy začnete používat Mapy Google, přečtěte si prosím podmínky. Nepoužívejte Mapy Google, pokud s podmínkami nesouhlasíte.

INFORMOVÁNÍ O ZMĚNÁCH TĚCHTO ZÁSAD

 Naše stránky a všechny související aplikace průběžně vylepšujeme a přidáváme nové prvky. Zároveň vylepšujeme námi nabízené služby a přidáváme nové. Kvůli těmto neustálým změnám a také kvůli změnám v právních předpisech a technologiích se čas od času může změnit způsob, jak nakládáme s osobními údaji. Pokud bude někdy nezbytné změnit naše Zásady, budete na této stránce o všech změnách informováni, abyste vždycky věděli, jaká data shromažďujeme a jak je používáme.

AKTIVNÍ SKRIPTOVÁNÍ NEBO JAVASCRIPT

 Skriptování používáme ke zvýšení funkčnosti stránek a souvisejících aplikací. Skriptovací technologie nám umožňují rychleji reagovat na vaše požadavky. Skriptování nikdy nepoužíváme k tomu, abychom na váš počítač instalovali nějaký software nebo abychom od vás získávali informace, na které nemáme právo.

Aby některé části našich stránek fungovaly správně, musí být aktivní skriptování nebo JavaScript pro naše stránky v prohlížeči povolené. Většina prohlížečů umožňuje tuto funkci pro konkrétní stránky povolit nebo zakázat. V nápovědě ke svému prohlížeči zjistíte, jak pro vybrané stránky skriptování povolit.