Vydávání svědectví ženě a její dceři v Západním Bengálsku v Indii

PRACOVNÍ SEŠIT Září 2016

Úvody do služby

Jak nabídnout Strážnou věž a předat myšlenku z Bible, která ukazuje, že Bohu na lidech záleží. Příklady použijte pro sestavení vlastního úvodu.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Choď v Jehovově zákoně

Co znamená chodit v Jehovově zákoně? Pisatel 119. žalmu nám v tom dal dobrý příklad.

ŽIVOT KŘESŤANA

Co když nám otevře dítě?

Jak zareagovat a projevit úctu rodičům?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

„Má pomoc je od Jehovy“

To, jak nás Jehova chrání, je ve 121. žalmu popsáno slovními obrazy.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Jsme podivuhodně uděláni

Ve 139. žalmu David chválí Jehovu za to, jak úžasně všechno vytvořil.

ŽIVOT KŘESŤANA

Co nedělat při vedení studia

Čemu se vyhnout, pokud chceme při biblickém studiu zapůsobit na srdce zájemce.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

„Jehova je velký a má být velmi chválen“

Ze 145. žalmu je vidět, že David si hodně vážil toho, jak se Jehova stará o lidi, kteří mu jsou věrní.

ŽIVOT KŘESŤANA

Zlepšujme svou službu: Jak zvát druhé na shromáždění

Když ti, kdo projevují zájem o duchovní věci nebo už studují Bibli, začnou chodit na shromáždění, obvykle dělají rychlejší pokroky.