“Annan lespwar dan sa ki nou pa vwar”

Satan i anvi fer nou kas nou fidelite e fer nou perdi tou lespwar. Ki mannyer nou kapab reste fidel e gard en bon lekilib spirityel?

“Annan lespwar dan sa ki nou pa vwar”—Lentrodiksyon

En fanmir i fer fas avek bann leprev parey sa ki ganny dekrir dan Labib dan liv Zob. Ler nou lafwa i ganny teste, avek led Zeova nou pou reisi gard nou lafwa solid.

“Annan lespwar dan sa ki nou pa vwar”

Sa zoli film pou ed ou kontinyen gard ou fidelite ek lespwar.