Pe komemor Memoryal lanmor Zezi Kri Lalmanny

NOU MINISTER EK LAVI KRETYEN–KAYE RENYON Mars 2016

Legzanp en prezantasyon

Bann nide lo konman pour prezant Latour Veyer ek lenvitasyon Memoryal 2016. Servi sa bann legzanp pour fer ou prop prezantasyon.

BANN TREZOR DAN PAROL BONDYE

Ester ti pare pour fer sakrifis pour Zeova ek Son pep

Avek kouraz Ester ti riske son lavi pour ed Mordekay etabli en lalwa pour protez son pep kont destriksyon. (Ester 6-10)

PREPAR BYEN POUR PREDIKASYON

Amelyor nou abilite pour prese—Fer ou prop prezantasyon pour magazin

Servi bann nide pour fer ou prop prezantasyon pour Latour Veyer ek Awake!

VIV KONMAN EN KRETYEN

Akeyir nou bann envite

Ki mannyer nou kapab ed bann envite ek inaktif pour santi zot alez pandan Memoryal?

BANN TREZOR DAN PAROL BONDYE

Zob ti gard son lentegrite dan leprev

I ti montre ki Zeova ti sa Personnaz pli enportan dan son lavi. (Zob 1-5)

BANN TREZOR DAN PAROL BONDYE

Zob i eksprim son soufrans

Zob ti dan en gran sagrinasyon e dekouraze e sa ti fer li annan en move fason panse, me i ti touzour kontan Zeova. (Zob 6-10)

BANN TREZOR DAN PAROL BONDYE

Zob ti krwar dan rezireksyon

I ti konnen ki Zeova ti pou redonn li lavi parey tron en pye dibwa ki reganny bourzon ki sorti dan son rasin. (Zob 11-15)

VIV KONMAN EN KRETYEN

Rezireksyon i posib gras a ranson

I posib pour annan en rezireksyon a lavenir gras a sa ranson ki en kado sorti kot Bondye. Dan plas lanterman, nou pou akey bann dimoun ki nou kontan ki nou’n perdi dan lanmor.