Laktaw ngadto sa video

Gikan sa Among Archives

Basaha ang bahin sa mga tawo ug hitabo sa modernong kasaysayan sa mga Saksi ni Jehova.

Kasaysayan

Pag-broadcast sa Maayong Balita

Giunsa paggamit sa mga Saksi ni Jehova ang estasyon sa radyo nga WBBR sa pagsangyaw sa mensahe sa Gingharian?

“Usa ka Hinungdanon Kaayong Panahon”

Ang Zion’s Watch Tower nagtawag sa Memoryal sa kamatayon ni Kristo nga “usa ka hinungdanon kaayong panahon” ug nag-awhag sa mga magbabasa sa pagsaulog niana. Sa unsang paagi gisaulog ang Memoryal kaniadto?

“Daghan pa ang Anihonon”

Kapig 760,000 ka Saksi ni Jehova ang nagpakaylap sa kamatuoran sa Bibliya sa Brazil. Sa unsang paagi nagsugod ang buluhatong pagsangyaw sa South America?

Gugma ang Nagpadagan sa Kapeteriya

Kon nagsugod kag tambong sa kombensiyon sa mga Saksi ni Jehova sa mga 1990 o di pa dugay, tingali mainteres ka nga mahibalo kon unsay atong kahikayan sa una.

Pagpugas sa Unang mga Binhi sa Gingharian​—Sa Portugal

Unsang mga babag ang giatubang sa unang mga magsasangyaw sa Portugal?

1870 Hangtod 1918

Mga Pakigpulong Publiko Nagpakaylap sa Maayong Balita sa Ireland

Unsay nakapakombinsir kang C. T. Russell nga ang maong lugar “andam ug naghulat nga anihon”?

Ang 100 Anyos nga Pelikula nga Nagpalig-on sa Pagtuo

Karong tuiga ang ika-100 nga anibersaryo sa “Photo-Drama of Creation,” nga gidisenyo aron palig-onon ang pagtuo diha sa Bibliya ingong Pulong sa Diyos.

Ang “Eureka Drama” Nakatabang sa Daghan nga Makakaplag sa Kamatuoran sa Bibliya

Kining pinamubo nga bersiyon sa “Photo-Drama of Creation” mahimong ipasalida sa hilit nga mga dapit, bisag walay koryente.

“Akong Giani ang Bunga nga Nakahatag ug Kadayeganan Kang Jehova”

Bisag wala kaayo masabti sa mga Estudyante sa Bibliya ang isyu sa neyutralidad niadtong Gubat sa Kalibotan I, ang ilang sinserong pag-alagad may maayong resulta.

Sila Lig-ong Mibarog sa “Takna sa Pagsulay”

Basaha kon sa unsang paagi nadayag sa tibuok kalibotan ang neyutralidad sa mga Estudyante sa Bibliya pagsugod sa Gubat sa Kalibotan I niadtong 1914.

1919 Hangtod 1930

“Ang mga Piniyalan sa Buluhaton”

Ang usa ka panghitabo sa 1919 maoy sinugdanan sa buluhaton nga may tibuok kalibotang epekto.

“Dugang Kadasig ug Gugma kay Sukad Masukad”

Human sa 1922 nga kombensiyon, giunsa pagsunod sa mga Estudyante sa Bibliya ang tambag nga “imantala ang Hari ug ang gingharian”?

“Ang Kinanindotang Mensahe nga Nadungog Sukad”

Pagka-1926, ang mga Estudyante sa Bibliya, nga maoy tawag sa mga Saksi ni Jehova kaniadto, duna nay kaugalingong mga estasyon sa radyo diha sa upat ka siyudad sa Canada.

Pagdan-ag sa Kahayag Diha sa Land of the Rising Sun

Ang gipatuyo nga mga sakyanan nga gitawag ug “Jehu” nakatabang sa pagpauswag sa buluhatong pagsangyaw sa Japan.

Sakto Kaayo ang Pag-abot sa “Dili Malimtan” nga Drama

Sayra kon sa unsang paagi ang bag-ong “Creation Drama” nakatabang sa mga Saksi sa Germany sa pag-atubang sa mga pagsulay panahon sa Gubat sa Kalibotan II.

“Gidala Mo ni Jehova sa France Aron Makakat-on sa Kamatuoran”

Ang 1919 nga kasabotan sa paglalin nga gipirmahan sa France ug Poland may wala damhang resulta.

“Mora Kog Bao nga Dala-dala Pirme ang Balay”

Sa hinapos sa 1929, nahugno ang ekonomiya sa kalibotan nga miresulta sa Great Depression. Giunsa pagsagubang sa bug-os panahong mga magwawali ang maong krisis?

1931 Hangtod Karon

Nagpabilin Silang Lig-on sa Espirituwal Bisan sa Kalisdanan

Dili sayon ang kinabuhi sa mga igsoon sa Europe nga naapektohan sa Gubat sa Kalibotan II. Unsay atong makat-onan niadtong nakalahutay nianang lisod nga panahon?

Nagkahiusa Diha sa Nagkabahinbahin nga Nasod

Unsay gihimo sa mga Saksi ni Jehova sa South Africa panahon sa apartheid? Ug unsay atong makat-onan niini nga bahin sa ilang kasaysayan?

Kultural nga Organisasyon nga Nagtudlo sa Kamatuoran sa Bibliya

Sulod sa 50 tuig, ang mga Saksi ni Jehova sa Mexico legal nga narehistro ingong sibil ug kultural nga asosasyon. Bisag naay mga restriksiyon ang atong pagsimba, tan-awa kon sa unsang paagi padayong gipanalanginan ni Jehova ang atong buluhaton.

“Walay Bisan Unsa Ilalom sa Adlaw ang Angayng Mopugong Ninyo!”

Ang bug-os panahong mga ministro sa France sa katuigan sa 1930 maoy panig-ingnan sa kadasig ug paglahutay.

“Walay Libaong o Gilay-on nga Makababag”

Sa ulahing bahin sa katuigan sa 1920 ug sa sayong bahin sa katuigan sa 1930, determinado ang madasigong mga payunir nga isangyaw ang maayong balita sa Gingharian sa Diyos ngadto sa lapad kaayong outback sa Australia.

“Kanus-a na man Sab Ta Mag-asembliya?”

Niadtong 1932, may gamayng kombensiyon sa Mexico City. Nganong talagsaon kini?

Nalipay ang Hari!

Basaha kon sa unsang paagi naapresyar sa usa ka hari sa Swaziland ang pagkat-on sa mga kamatuoran sa Bibliya.

Lansa nga Lightbearer Nagdalag Espirituwal nga Kahayag sa Southeast Asia

Bisan pa sa pagsupak, ang pipila lang ka tripulante sa Lightbearer maisogong nagpakaylap sa kahayag sa kamatuoran diha sa lapad nga rehiyon nga dakog populasyon.

Ang Sound Car nga Nailhan sa Milyonmilyon

Sukad sa 1936 ngadto sa 1941, ang “sound car sa Watch Tower” nakatabang sa pipila ka Saksi sa Brazil nga masangyawan ang minilyon bahin sa mensahe sa Gingharian.

“Mga Magmamantala sa Britain—Pagmata!!”

Wala kaayoy pag-uswag sa mga magmamantala sa Britain sulod sa 10 ka tuig! Unsay nakapausab niana?

Mga Saksi ni Jehova sa New Zealand​—Makigdaiton ug Matinumanon nga mga Kristohanon?

Sa katuigan sa 1940, nganong ang mga Saksi giisip nga nagpameligro sa publiko?

Gihatag Nila ang Ilang Kinamaayohan

Giunsa pagtabang sa mga Saksi ni Jehova ang ilang mga igsoon sa Germany pagkahuman dayon sa ikaduhang gubat sa kalibotan?

Pagtudlo sa mga Tawo sa Tibuok Kalibotan sa Pagbasa ug Pagsulat

Ang mga opisyales sa lainlaing nasod nagdayeg sa mga Saksi ni Jehova tungod sa ilang pagpaningkamot nga matudloan ang mga tawo sa pagbasa ug pagsulat.