Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

JW.ORG WEBSITE

I-share ang Link Ngadto sa Usa ka Artikulo, Video, o Publikasyon

I-share ang Link Ngadto sa Usa ka Artikulo, Video, o Publikasyon

Gamita ang Share feature sa pag-send ug link ngadto sa bisan unsang aritkulo, video, o publikasyon sa jw.org.

  • I-click ang Share icon sa ubos sa artikulo o video aron ma-share ang link ngadto sa maong Web page.

  • I-click ang Share icon nga molutaw diha sa download options sa publikasyon aron ma-share ang link ngadto sa publikasyon.

Ang Share window dunay duha ka option:

  • Ang text field dunay link ngadto sa page nga imong i-share. Kopyaha ang link diha sa text field ug i-paste kini ngadto sa email o text message.

  • Ang Share via email link. I-click kini nga link aron makahimo kag email nga may ulohan sa artikulo o publikasyon diha sa Subject line ug may link ngadto sa artikulo o publikasyon diha sa email message. (Matikdi: Mahimong i-prompt ka nga magpilig email program nga gamiton.)