Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

JW.ORG WEBSITE

Pagpangitag Impormasyon sa Laing Pinulongan

Pagpangitag Impormasyon sa Laing Pinulongan

Kon nagtuon kag pinulongan, o gusto nimong ipaambit ang impormasyon sa jw.org ngadto sa usa nga nagsultig laing pinulongan, himoa ang usa sa tulo ka pamaagi nga gihisgotan sa ubos aron makita ang impormasyon sa pinulongan nga gusto nimo.

 Ilisdi ang Pinulongan sa Site

I-click ang Language Picker aron ma-display ang kompletong listahan sa mga pinulongan sa jw.org.

Ang kada pinulongan sa listahan dunay usa sa mosunod nga mga icon sa walang bahin niini:

 • Ang website, o usa ka bahin niini, nahubad niini nga pinulongan. I-click ang ngalan aron kini mahimong pinulongan sa site.

 • Ang site wala pa mahubad niini nga pinulongan, pero naa nay ma-download nga mga publikasyon. I-click ang pinulongan para sa listahan sa nahubad nga mga publikasyon.

 • Sign language kini.

  Kon ang usa ka bahin sa jw.org nahubad sa sign language nga imong gipili, kini mahimong pinulongan sa site.

  Kon ang jw.org wala pa mahubad sa sign language nga imong gipili, imong makita ang mga publikasyon nga nahubad sa maong sign language.

Kay gatosan ka pinulongan ang naa sa listahan, himoa ang usa sa mosunod nga mga pamaagi aron mas daling makita ang pinulongan nga gusto nimo:

 • Pagpilig paboritong pinulongan: Una diha sa listahan ang upat ka pinulongan nga kinaulahian nimong gipili.

 • I-type ang ngalan sa pinulongan: Pag-type ug pipila ka letra sa ngalan sa pinulongan, tingali imong pinulongan o ang pinulongan nga imong gusto. Pananglitan, kon English ang pinulongan sa site ug gusto nimong ilisdan ug German, i-type ang “German” o “Deutsch.” Samtang i-type nimo ang kada letra, ang ngalan sa mga pinulongan nga motumbas sa imong gi-type mao ray makita.

 I-display ang Web Page sa Laing Pinulongan

Pamaagi 1: Himoa kini sa mga page nga dunay Basaha sa nga listahan.

I-click ang artikulo nga gusto nimong basahon o ipaambit sa uban. Dayon pagpili ug pinulongan gikan sa Basaha sa nga listahan aron makita ang artikulo diha sa maong pinulongan. (Kon ang pinulongan nga imong gipangita wala sa listahan, nagpasabot kini nga ang artikulo wala pa mahubad sa maong pinulongan.)

Matikdi: Diha sa Basaha sa nga listahan, ang audio icon sa walang bahin sa ngalan sa pinulongan nagpasabot nga ang artikulo dunay audio recording sa maong pinulongan.

Kon i-display nimo ang artikulo diha sa laing pinulongan gamit ang Basaha sa nga listahan, kanang artikuloha lang ang imong mabasa diha sa pinulongan nga imong gipili. Ang ubang bahin sa site mabasa sa orihinal nga pinulongan.

Pamaagi 2: Kon ang artikulo nga imong ginabasa walay Basaha sa nga listahan, i-click ang Language Picker aron ang site mailisdan ngadto sa pinulongan nga imong gusto. Kon ang artikulo nahubad sa pinulongan nga imong gipili, ma-display kini. Pero kon wala, maadto ka sa home page sa pinulongan nga imong gipili.

 Pagpangitag Publikasyon sa Laing Pinulongan

Adto sa PUBLIKASYON > MABATONANG PUBLIKASYON. Pagpili gikan sa listahan sa mga pinulongan ug i-click ang Pangitaa.

Himoa ang usa sa mosunod nga mga pamaagi aron mas daling makita ang pinulongan:

 • Pagpilig paboritong pinulongan: Una diha sa listahan ang upat ka pinulongan nga kinaulahian nimong gipili.

 • I-type ang ngalan sa pinulongan: Pag-type ug pipila ka letra sa ngalan sa pinulongan, tingali imong pinulongan o ang pinulongan nga imong gusto. Pananglitan, kon English ang pinulongan sa site ug gusto nimong makit-an ang mga publikasyon sa German, i-type ang “German” o “Deutsch.” Samtang i-type nimo ang kada letra, ang ngalan sa mga pinulongan nga motumbas sa imong gi-type mao ray makita.

Kon daghang publikasyon ang nahubad diha sa pinulongan nga imong gipili, limitado lang ang imong makita sa page nga MABATONANG PUBLIKASYON. Sa pagpangitag dugang publikasyon diha sa imong gipili nga pinulongan, adto sa page sa ubang klase sa publikasyon (pananglitan, LIBRO UG BROSYUR o MAGASIN) para makita ang mga publikasyon nga mabatonan sa maong pinulongan.

Kon ang usa ka klase sa publikasyon wala sa imong gipili nga pinulongan, i-display sa page ang link ngadto sa ubang klase sa publikasyon nga mabatonan.