I-download kini nga Bible card ug sayra ang bahin kang Noemi, kinsa gitabangan sa iyang umagad nga si Ruth. I-print, guntinga, pil-a, ug hiposa.