Laktaw ngadto sa video

HIMOONON PARA SA PAMILYAHANONG PAGSIMBA

Maunongong Panaghigalaay

RUTH KAPITULO 1-4

Giya sa Ginikanan: Gamita kini nga mga kalingawan sa pagtuon sa Bibliya ingong pamilya.

Maunongong Panaghigalaay

HIMOONON PARA SA PAMILYAHANONG PAGSIMBA

Maunongong Panaghigalaay

RUTH KAPITULO 1-4

Giya sa Ginikanan: Gamita kini nga mga kalingawan sa pagtuon sa Bibliya ingong pamilya.

Maunongong Panaghigalaay