I-download kini nga Bible card ug sayra kon kinsa si Miriam, nga magulang ni Moises ug Aaron. I-print, guntinga, pil-a, ug hiposa kini.