Laktaw ngadto sa video

HIMOONON PARA SA PAMILYAHANONG PAGSIMBA

Si Moises Nagdako sa Ehipto

EXODO KAPITULO 1-2

Giya sa Ginikanan: Gamita kini nga mga kalingawan sa pagtuon sa Bibliya ingong pamilya.

Si Moises Nagdako sa Ehipto

HIMOONON PARA SA PAMILYAHANONG PAGSIMBA

Si Moises Nagdako sa Ehipto

EXODO KAPITULO 1-2

Giya sa Ginikanan: Gamita kini nga mga kalingawan sa pagtuon sa Bibliya ingong pamilya.

Si Moises Nagdako sa Ehipto