I-download kini nga card sa karakter sa Bibliya, ug sayra ang bahin kang Manoa nga maoy amahan sa usa sa kinakusgang tawo sa kalibotan. I-print, guntinga, pil-a, ug hiposa.