Paghimog purong, isipa nga ikaw kintahay si Samson, ug hibaloi kon sa unsang paagi ang balaang espiritu naghimo kaniyang kusgan.