Lí zu-pere

Ɣâla È Ǹɔii Kpɛtɛ Lé Mɛni Ma?

Kúɣeniɛi laa fɛɛi a sãa pɔ̃yɛ lɛ́lɛɛ támaa. Maa kôya pere lɛ́lɛɛ vóloi ma, ŋáloŋ a kpɔŋ maa tɛɛ ǹɔii pɔ́ à gɛ́ɛ fólo laa kɛ̀ ɓó, tuna ya tãi kɛ̀ pa, nyaŋ a tínaŋ a ǹɛ́lɛɛ. Lé mɛni ɓé Ɣâla è díi kpanaŋ kɛ́ɛ ŋí kɛ̀ la à gɛ́ɛ é ǹɔii lɛ́lɛɛ ŋí kpɛtɛi?

Viloi-ŋi Sukáa

Ye, vilo-ŋa, wule-ŋa, sɛŋ-lɛɛ da tuŋ-ŋa káa.

Zɛŋ Nina-ŋai Káa

Mɛni-ŋuŋ ta siɣe nyii ŋwɛ́li káa yai

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai Díkoyâŋ-ŋai

Ɓɛ́i káa kwa kúkoyâŋ-ŋai too naai da berei kwa dí too lai

Kú Marê Kɛ à Gɛ́ɛ Kú Ŋâla-kɔlɔi Ŋá-lɛ́ Ya

Ŋâla-kɔlɔi Maa-kɔ́ri Kpɛ́nikpɛni a tãi da ɓɛi ya ŋwɛ̂lii.

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai​—Gbɛ̂ɛ Ɓa Kûa?

Kúkáa a núu sîi takpɛ́ni-takpɛni, kú kɛ́ sîi woo takpɛ́ni-takpɛni-ŋa ɓò; kɛ́lɛ, kú kélee kúkáa zu-tɔnɔ Ziova fɛliɛ su da laa-la tɔnɔ su kúnuu-namui Yîsɛ Kôrai wóo mu. E tee nyíti ma, kwa ŋwɛ̂lii kú ɓaa kɛ́ Ziova ma, nyii gáa a dɔ̃yâ Ɣâla tɔnɔi nyii sɛŋ kélee kpɛ́tɛi. Ee kwa kɔ́ à gɛ́ɛ kú tûa yɛ̂ɛ Zîsɛ Kôrai, gáa a kúlii nɛ̃ɛ mɛni à gɛ́ɛ da kútôli a Kôrai-ɓela. Kwa kútãi siɣe à gɛ́ɛ kú kpɔŋ maa tɛɛ nûa pɔ́ a tãi kélee à gɛ́ɛ dí Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri, dí Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai maa mɛni kɔ́lɔŋ. Kpɛ́ni fêi, kwa lono nûa pɔ́ é pîlaŋ Ziova Ɣâla da Ŋɔkâloŋ-laai ma, mɛni ɓé kúkáa la a Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai.

Lí kúŋɔŋ-kɔlɔ-pɔ̃yɛ-kɔlii fãa ŋa. Ŋâla-kɔlɔi lóno vãai ŋa. Mɛni támaa maa-kɔ́ri é pîlaŋ kûa da kúlàa-lai.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.