Lé Ɓa Zɛŋ Ninai?

2023-11-21

THE WATCHTOWER (NYII KWA MAA-KƆ̂RII)

Nyéŋ-yeŋ 2024

This watchtower get the articles for April 8–May 5, 2024.

2023-11-06

GƆLƆ-ŊAI & GƆLƆ-KPUA-ŊAI

Nua Wɛli—I Dikɛ A Zisɛ Polu-ɓela

Di gɔlɔi ŋi kpɛtɛ a gɛɛ e kpɔŋ ya I tua-pere lɛlɛ-ŋa maa-kɔri nyii pai kpɔnii ya Iɣala-woo-ɓo tii su.

2023-11-06

KÔRAI-ƁELA DÍKƐ-ƔÉNIƐI DA DÍƔÂLA-WOO-ƁO TÍI–KOYÂŊ SU KƆLƆ-KPUAI

Gɔlɛ-ɣaloŋ-leei–Nyéŋ-yeŋ 2024