Orihinal nga mga Kanta

Mga kanta nga basado ha aton apresasyon ha aton espirituwal nga panurundon.

Hirani Na Gud Matuman

An pagpamulat han tiarabot nga Paraiso mabulig ha aton nga makailob.

Tagi hin Kaisog

Mahimo kita tagan ni Jehova hin kaisog basi makapailob ha bisan ano nga pagsari nga bangin maeksperyensyahan naton.

Gugma nga Diri Napapakyas

An gugma nga tikang kan Jehova diri gud napapakyas. Naghahatag ito ha aton hin kalipay ngan pagliaw.

Amon Kalipay ha Kadayonan

Hi Jehova an aton tinuod nga Surok han kalipay yana ngan ha kadayonan.