PAGPAMATA! Num. 2 2020 | Baton ha 5 nga Pakiana Mahitungod ha Pag-antos

An paghibaro ha kamatuoran mabulig ha imo nga maliaw ha panahon han trahedya.

An Gintotoohan han Iba

Ikompara an iba-iba nga gintotoohan han mga relihiyon may kalabotan ha pag-antos.

1 An Dios ba an Angay Basulon ha Aton mga Pag-antos?

Damu nga tawo an nalimbongan han sayop nga mga katutdoan mahitungod ha Dios. Ano an kamatuoran?

2 Kita ba an Angay Basulon ha Aton mga Pag-antos?

Kon oo an baton, karuyag sidngon may mahihimo kita basi maibanan an aton mga pag-antos.

3 Kay Ano nga Nag-aantos an Mag-opay nga Tawo?

An Biblia nabulig nga mahibaroan naton an baton.

4 Ginhimo ba Kita Basi La Mag-antos?

Makatadunganon ba hunahunaon nga an Dios nga naghimo han maopay nga kalibotan maghatag ha aton hin kinabuhi nga puno hin pag-antos? Kon diri, kay ano nga nagin sugad man hini an aton kahimtang?

5 Matatapos Pa ba an Aton mga Pag-antos?

Iginsusumat han Biblia kon paonan-o wawad-on han Dios an pag-antos.

Makukuhaan hin Bulig

Bisan kon baga hin waray na solusyon an aton problema, may makukuhaan hin masasarigan nga giya nga makakabulig ha aton.