AN BARANTAYAN—ARADMAN NGA EDISYON Disyembre 2020

Ini nga isyu nagsusulod han aradman nga mga artikulo para ha Pebrero 1-28, 2021.

Mga Pakiana Tikang ha mga Magbarasa

An ginsiring ba ni apostol Pablo ha 1 Corinto 15:29 nagpapasabot nga an iba nga mga Kristiano hadto ginbawtismohan para ha patay nga mga tawo?

Mga Pakiana Tikang ha mga Magbarasa

An Proberbios 24:16 nasiring: “An matadong nga tawo bangin matumba hin pito ka beses, ngan mabuhát hiya utro.” Nagtutudlok ba ini ha usa nga tawo nga pauroutro nga nakakasala pero ginpapasaylo han Dios?