Prinsipyo Para ha Kristiano nga Pagkinabuhi

Makakabulig nga mabilngan dayon an mga teksto ha Biblia nga ginkikinahanglan mo kada adlaw.

Sorry, there are no terms that match your selection.