Pakadto ha sulod

JW Balita

Basaha online an mga balita may kalabotan ha mga Saksi ni Jehova. May mga impormasyon liwat para ha mga legal ngan media professional.

Newsroom Para ha mga Peryodista

Balita, sumat, ngan video mahitungod ha mga Saksi ni Jehova ha bug-os nga kalibotan.

Legal nga mga Isyu

Legal ngan katungod pantawo nga mga isyu nga nakakaapekto ha mga Saksi ni Jehova ha bug-os nga kalibotan.

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2021 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #10

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagsusumat hin update may kalabotan ha pandemya ngan naghahatag hin mga suhestyon kon paonan-o magagamit hin maopay an aton panahon.

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2021 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #9

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas nga naghahatag hin pagparig-on ngan nagsusumat hin mga eksperyensya han kabugtoan nga kaapi han ginhimo nga pagtesting nga pagkatirok ha Kingdom Hall.

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2021 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #8

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagsusumat hin mga update ngan nagpapahibaro han tinuig nga teksto para ha 2022.

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2021 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #7

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagdadasig ha aton nga tipigan an aton presyoso nga pagkaurosa.

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2021 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #6

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagdadasig ha mga edaran ngan naghahatag hin update mahitungod ha teokratiko nga pagpanukod.

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2021 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #5

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagdadasig ngan nagsusumat hin eksperyensya nga nakabulig ha mga pamilya nga makailob hini nga panahon han pandemya.

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2021 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #4

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagsusumat hin mga update ngan hin makapadasig nga mga eksperyensya nga nagpapakita kon paonan-o kita ginbubuligan ni Jehova nga ‘bug-os nga magdaog’ bisan pa han mga kakurian.

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2021 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #3

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagsusumat hin mga update ngan eksperyensya nga nagpapamatuod nga ginbibendisyonan ni Jehova an aton pagsangyaw hini nga panahon han pandemya.

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2021 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #2

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagsusumat hin makapadasig nga mga update ngan eksperyensya nga nagpapamatuod han bendisyon ni Jehova ha Bethel ha panahon han pandemya.

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2021 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #1

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagsusumat hin makaparig-on nga mga eksperyensya mahitungod han aton malampuson nga pagsangyaw nga buruhaton ha panahon han pandemya.

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2020 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #9

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagsasaysay kon kay ano nga kinahanglan kita magin mabinantayon ngan kon paonan-o mapuprotektaran an aton kalugaringon ngan an iba tikang ha COVID-19.

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2020 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #8

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an nagsasaysay kon paonan-o an mga tagna ha Biblia makakabulig ha aton nga mailob an panahon han pandemya.

BALITA HA BUG-OS NGA KALIBOTAN

2020 nga Update Tikang ha Nagmamando nga Lawas #7

Usa nga membro han Nagmamando nga Lawas an naghihisgot kon paonan-o makakaya han mga batan-on an mga problema nga resulta hini nga pandemya.